Εξαμηνιαίες δηλώσεις μαθημάτων

Στα δύο πρώτα έτη σπουδών οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα, έχοντας περιορισμένες δυνατότητες ελεύθερων επιλογών. Στις περιπτώσεις που τα υποχρεωτικά μαθήματα δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς, οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να τα δηλώσουν κατά προτεραιότητα στα επόμενα έτη σπουδών.

Στο τρίτο και τέταρτο έτος σπουδών οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν όποια μαθήματα επιθυμούν από αυτά που προσφέρει το Τμήμα, ακολουθώντας τον περιορισμό των 71,5 ECTS ανά έτος. Ειδικότερα, κατά το 5o και 7o Εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν μέχρι έξι μαθήματα, συγκεντρώνοντας συνολικά 33 πιστωτικές μονάδες, ενώ κατά το 6o και 8o Εξάμηνο σπουδών μπορούν να δηλώσουν μέχρι επτά μαθήματα συγκεντρώνοντας συνολικά 38,5 πιστωτικές μονάδες.

Τα παραπάνω ισχύουν και για τους επανεγγραφέντες φοιτητές που βρίσκονται στο 5o ή παραπάνω έτος σπουδών. Η λίστα των προσφερόμενων μαθημάτων για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο παρουσιάζεται στον πίνακα στην δεξιά στήλη.

Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού εγγεγραμμένων φοιτητών, υπάρχει ανώτατο όριο δηλώσεων σε όλα τα μαθήματα επιλογής. Το ανώτατο όριο διαμορφώνεται κάθε Ακαδημαϊκό Έτος και είναι ίσο με τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών που εγγράφονται στο Τμήμα. Το ανώτατο αυτό όριο αφορά όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές του Τμήματος, ανεξαρτήτως του έτους εισαγωγής τους.

Εισαχθέντες πριν από το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14

Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί πριν από το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14, μπορούν να δηλώνουν μέχρι 71,5 πιστωτικές μονάδες, οι οποίες αντιστοιχούν σε δεκατρία μαθήματα συνολικά για το 2o και 3o έτος σπουδών. Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται ως εξής: 33 πιστωτικές μονάδες στο Χειμερινό Εξάμηνο που αντιστοιχούν σε έξι μαθήματα, και 38,5 πιστωτικές μονάδες στο Εαρινό Εξάμηνο που αντιστοιχούν σε επτά μαθήματα. Από το 4o έτος σπουδών και μετά, οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν μέχρι 93,5 πιστωτικές μονάδες (17 μαθήματα), οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 44 πιστωτικές μονάδες στο Χειμερινό Εξάμηνο που αντιστοιχούν σε οκτώ μαθήματα, και 49.5 πιστωτικές μονάδες στο Εαρινό Εξάμηνο που αντιστοιχούν σε εννέα μαθήματα.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.