Πιστοποιημένη διδακτική επάρκεια για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Σύμφωνα με πρόσφατη νομοθεσία (Ν. 3848/2010, άρθρα 2 και 3, και Ν. 4186/2013, άρθρα 36 παρ. 22) προκειμένου οι φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. με σκοπό το διορισμό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πρέπει, πέραν των ειδικών τυπικών προσόντων διορισμού, να έχουν και πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται

  • είτε με βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης προγράμματος σπουδών τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας από αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  • είτε με την κατοχή πτυχίου τμήματος ΑΕΙ το πρόγραμμα σπουδών του οποίου εξασφαλίζει, πέραν των ειδικών τυπικών προσόντων διορισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση σε θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής.

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ακολουθώντας τις προβλέψεις του Ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και μετά από έγκριση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου υλοποιεί Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής, τη Σχολή Επιστημών Αγωγής, και τα Τμήματα Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών.

 

Το ΠΠΔΕ απευθύνεται σε φοιτητές από το 5ο εξάμηνο και άνω και προβλέπει την επιτυχή εξέταση των φοιτητών σε 7 μαθήματα και την υποχρεωτική διδακτική άσκηση σε Λύκειο.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.