Πιστοποιημένη διδακτική επάρκεια για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Σύμφωνα με πρόσφατη νομοθεσία (Ν. 3848/2010, άρθρα 2 και 3, και Ν. 4186/2013, άρθρα 36 παρ. 22) προκειμένου οι φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. με σκοπό το διορισμό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πρέπει, πέραν των ειδικών τυπικών προσόντων διορισμού, να έχουν και πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται

  • είτε με βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης προγράμματος σπουδών τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας από αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  • είτε με την κατοχή πτυχίου τμήματος ΑΕΙ το πρόγραμμα σπουδών του οποίου εξασφαλίζει, πέραν των ειδικών τυπικών προσόντων διορισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση σε θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης στηρίζει τη δεύτερη από τις παραπάνω επιλογές προσφέροντας σχετικό πρόγραμμα σπουδών στους φοιτητές από το πέμπτο εξάμηνο των σπουδών τους. Η διαδικασία της πιστοποίησης απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση επτά εξαμηνιαίων μαθήματα του Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) καθώς και την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης διδασκαλίας. Δικαίωμα συμμετοχής στο ΠΠΔΕ έχουν οι φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 και μετά. Θα πρέπει να τονισθεί ότι η έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το ΠΠΔΕ εκκρεμεί.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.