Στο τέλος κάθε έτους ο υποψήφιος διδάκτορας πρέπει να υποβάλλει στην Τ.Σ.Ε. λεπτομερή έκθεση προόδου, σε έντυπο ειδηκά διαμορφωμένο, σχετικά με την έρευνα του και τις λοιπές ακαδημαϊκές δραστηριότητες του. Η Τ.Σ.Ε. διαβιβάζει την έκθεση στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών του Τμήματος, αφού πρώτα τη σχολιάσει επαρκώς. Αδικαιολόγητη και παρατεταμένη αμέλεια στην υποβολή της έκθεσης προόδου επιτρέπει στην Τ.Σ.Ε. να εισηγηθεί τη διαγραφή του φοιτητή από το Διδακτορικό Πρόγραμμα. Η τελική ημερομηνία για την υποβολή της έκθεσης προόδου στη γραμματεία του τμήματος είναι 31/3. 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.