Σύνδεση με την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα

Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος είναι το πρώτο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Από το 1995 το Τμήμα δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του να εργάζονται για διάστημα δύο μηνών κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών τους διακοπών σε κάποιο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα σχετιζόμενο με το αντικείμενο των σπουδών τους με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Οι φορείς αυτοί μπορεί να βρίσκονται είτε εντός Κρήτης είτε σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας ακόμη και στην αλλοδαπή. Η επιλογή των φορέων απασχόλησης γίνεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος και όχι από τους ασκούμενους φοιτητές. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των ακαδημαϊκών γνώσεων των αποφοίτων μας και η σύνδεση τους με την αγορά εργασίας. 

Κατά την περίοδο υλοποίησης της Πρακτικής τους Άσκησης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης ασφαλίζει τους φοιτητές που συμμετέχουν σε αυτήν και προσφέρει, μετά την επιτυχή έκβασή της, αμοιβή που ανέρχεται στα 460 ευρώ. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης έχουν όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος που διανύουν το τρίτο ή μεγαλύτερο έτος των σπουδών τους και δεν έχουν συμμετάσχει ξανά σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο παρελθόν. Εξαιτίας των περιορισμένων οικονομικών πόρων, η τελική επιλογή γίνεται:

  • με βάση το έτος σπουδών
  • τον αριθμό των μαθημάτων στα οποία οι φοιτητές έχουν εξεταστεί με επιτυχία
  • τον μέσο όρο της βαθμολογίας

Πέραν των παραπάνω κριτηρίων, όλοι οι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν σε προφορική συνέντευξη απο την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης. Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης γίνονται ηλεκτρονικά με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Στο τέλος του εξαμήνου ανακοινώνεται η λίστα των αιτήσεων και η κατάταξή των φοιτητών με βάση τα προαναφερθέντα κριτήρια. Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγματοποιήσει ένας φοιτητής Πρακτική Άσκηση αποτελεί κατά τη διάρκεια αυτής να χρωστά τουλάχιστον ένα μάθημα, δηλαδή να μην έχει ανακηρυχθεί ή καταστεί πτυχιούχος κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στο 2ο έτος σπουδών και άνω και θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε 12 τουλάχιστον μαθήματα οι δευτεροετείς και σε 20 μαθήματα αυτοί που βρίσκονται σε μεγαλύτερα έτη σπουδών. Η Πρακτική Άσκηση είναι πλεόν ενταγμένη πλήρως στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και αντιστοιχεί σε 2 ECTS.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πρακτική Άσκηση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα  του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης ή στο 2831077415.

Δειτε περισσοτερα
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.