Η επιλογή των σπουδών σας είναι σημαντική απόφαση

Μετά το τέλος των Πανελληνίων Εξετάσεων, η σημαντικότερη απόφαση που πρέπει να λάβουν οι υποψήφιοι είναι η επιλογή του επιστημονικού πεδίου που θέλουν να σπουδάσουν και το ακαδημαϊκό Τμήμα που επιθυμούν να φοιτήσουν προκειμένου να εκμεταλλευτούν πλήρως τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες που θα τους παρουσιαστούν. Το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής του επιστημονικού πεδίου είναι η ευρύτητα των σπουδών σε συνδυασμό με την δυνατότητα που δίνει στους μελλοντικούς απόφοιτους να οικοδομήσουν το επαγγελματικό ή ερευνητικό τους μέλλον σε στέρεα και ισχυρή βάση. Πρωτίστως βέβαια το επιστημονικό πεδίο θα πρέπει να είναι ελκυστικό στους υποψήφιους φοιτητές από επιστημονική άποψη. Σπουδαιότερη από επιλογή του επιστημονικού πεδίου είναι η επιλογή του Τμήματος φοίτησης, η οποία θα πρέπει να γίνεται με βάση την αναγνώριση και την ισχύ που αυτό έχει στην αγορά εργασίας αλλά και στις δυνατότητες και επιλογές που δίνει στους αποφοίτους του για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές υψηλού κύρους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η διεθνής αναγνώριση ενός Τμήματος και του ακαδημαϊκού του προσωπικού, παίζει καθοριστικό ρόλο στην ικανότητα των αποφοίτων του να γίνουν δεκτοί σε σημαντικά Πανεπιστήμια του εξωτερικού και της Ελλάδας. Τα τελευταία χρόνια οι πτυχιούχοι μας γίνονται κατά κανόνα δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε όλους τους κλάδους της Οικονομικής Επιστήμης στην Ελλάδα αλλά και σε πολύ γνωστά Πανεπιστήμια του εξωτερικού (ενδεικτικά αναφέρονται τα Πανεπιστήμια: University of California at Berkeley, Penn State University, University of Saskatchewan, University of Florida, Warwick University, University College London,)

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του  Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης πιστεύουμε ότι προσφέρουμε στους φοιτητές μας μια εξαιρετική ευκαιρία σπουδών ανωτάτου επιπέδου στον ευρύτερο χώρο των Οικονομικών Επιστημών. Προσκαλούμε λοιπόν τους νέους υποψηφίους που ενδιαφέρονται για ανώτατες σπουδές στις Οικονομικές Επιστήμες να έρθουν στο Τμήμα μας καθώς θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν στέρεες βάσεις στη συναρπαστική επιστήμη των οικονομικών διευρύνοντας παράλληλα τις επαγγελματικές ή ερευνητικές τους προοπτικές. Η Οικονομική Επιστήμη συνδυάζει τα τεχνικά εργαλεία (μαθηματικά, στατιστική και οικονομετρία) με την γνώση του κοινωνικού γίγνεσθαι καθώς η οικονομική δραστηριότητα αποτελεί τη βάση κάθε σύγχρονης κοινωνίας με πολύπλοκες και συχνά αντικρουόμενες θέσεις. Σε σχέση, με άλλα προγράμματα σπουδών που προσφέρουν μόνο τεχνικά εργαλεία ή μόνο προοπτική κοινωνικής ανάλυσης, η Οικονομική Επιστήμη πετυχαίνει την εξισορρόπηση αυτών των στοιχείων προσφέροντας ένα συναρπαστικό πρόγραμμα σπουδών. Το πτυχίο των οικονομικών επιστημών προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εργασίας στο χώρο της αγοράς και των επιχειρήσεων, σε οργανισμούς και δημόσιους φορείς που ασχολούνται με την οικονομία, ενώ οι προοπτικές των μεταπτυχιακών σπουδών είναι πολύπλευρες. Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου  Κρήτης ιδρύθηκε το 1987. Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή της Οικονομικής Επιστήμης μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας. Ανταποκρίνεται στις ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας και κοινωνίας καλύπτοντας ένα εύρος μαθημάτων όπως η Μικροοικονομική και Μακροοικονομική Θεωρία, η Βιομηχανική Οργάνωση, τα Δημόσια και Διεθνή Οικονομικά, τα Οικονομικά της Εργασίας και του Περιβάλλοντος, τα Χρηματοοικονομικά, η Οικονομική Ιστορία, η Πολιτική Οικονομία καθώς και Ποσοτικές Μέθοδοι όπως η Στατιστική και η Οικονομετρία. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να αποκομίσουν μια γενικότερη παιδεία επιλέγοντας μαθήματα από όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθ. Παντελής Καλαϊτζιδάκης

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.