Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξάμηνου Ακ. Έτους 2019/2020

Διδασκων Μαθημα Ωρα Πλατφορμα Α.Μ.

Δευτέρα

Σταματόπουλος ΟΙΚ1005 08:30-09:45 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Κουκουριτάκης ΟΙΚ2004 08:30-09:45 Δ7 Μονοί Α.Μ.
Καυκαλάς ΟΙΚ3114 08:30-11:15 Καμπίτση Όλοι οι Α.Μ.
Τζουβελέκας ΟΙΚ2005 10:00-11:15 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Τσερκέζος ΟΙΚ2006 10:00-11:15 Δ7 Μονοί Α.Μ.
Κουκουριτάκης ΟΙΚ3113 10:00-11:15 Δ1-Α Όλοι οι Α.Μ.
Παπαϊωάννου ΟΙΚ1402 11:30-14:15 Δ2-Β Μονοί Α.Μ.
Βαρδαλαχάκης ΟΙΚ3108 11:30-12:45 Δ2-Γ Όλοι οι Α.Μ.
Τζουβελέκας ΟΙΚ4205 11:30-14:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Τζίνιους ΟΙΚ2006 13:00-14:15 Δ2-Γ Ζυγοί Α.Μ.
Νικολίτσα ΟΙΚ1005 14:30-15:45 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Βλάσσης ΟΙΚ3203 14:30-17:15 Β1-29 Όλοι οι Α.Μ.
Δασκαλάκη ΟΙΚ3206 14:30-15:45 Δ2-Β Όλοι οι Α.Μ.
Νικολίτσα OIK3116 16:00-17:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Τσαγρής ΟΙΚ1004 16:00-17:15 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Δασκαλάκη ΟΙΚ3216 16:00-17:15 Δ2-Β Όλοι οι Α.Μ.
Τσαγρής ΟΙΚ3005 17:30-20:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.

Τρίτη

Παναγόπουλος OIK3210 08:30-11:15 ΣΚΕ Όλοι οι Α.Μ.
Νικολίτσα ΟΙΚ1005 08:30-09:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.
Σταματόπουλος ΟΙΚ1005 08:30-09:45 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Νικολίτσα OIK3116 10:00-11:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Καλαϊτζιδάκης ΟΙΚ1002 10:00-11:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.
Τζουβελέκας ΟΙΚ2005 10:00-11:15 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Τζίνιους ΟΙΚ2006 11:30-12:45 Δ2-Γ Ζυγοί Α.Μ.
Δασκαλάκη ΟΙΚ3206 11:30-12:45 Δ2-Α Όλοι οι Α.Μ.
Πηγουνάκης ΟΙΚ4203 11:30-14:15 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Δασκαλάκη ΟΙΚ3216 13:00-14:15 Δ2-Α Όλοι οι Α.Μ.
Τσαγρής ΟΙΚ1004 14:30-15:45 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Τζωτζές ΣΚΕ3301 14:30-17:15 Καμπίτση Όλοι οι Α.Μ.
Νικολαΐδης ΟΙΚ1301 16:00-18:45 Δ3-7Α Όλοι οι Α.Μ.
Γιαννέλλης ΟΙΚ2004 17:30-18:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Ζυγοί Α.Μ.
Γιαννέλλης ΟΙΚ1002 19:00-20:15 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Τσιώτας ΟΙΚ1006 19:00-20:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.

Τετάρτη

Γιαννέλλης ΟΙΚ2004 08:30-09:45 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Παναγόπουλος ΟΙΚ3209 08:30-11:15 ΣΚΕ Όλοι οι Α.Μ.
Πηγουνάκης ΟΙΚ3501 08:30-11:15 ΔΙΕΣΤΑΠ Όλοι οι Α.Μ.
Γιαννέλλης ΟΙΚ1002 10:00-11:15 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Δράκος ΟΙΚ2501 11:30-14:15 ΔΙΕΣΤΑΠ Όλοι οι Α.Μ.
Βαρδαλαχάκης ΟΙΚ3108 11:30-12:45 Δ1-Α Όλοι οι Α.Μ.
Παπαϊωάννου ΟΙΚ3402 11:30-14:30 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Τζωτζές ΟΙΚ3601 11:30-14:15 Β1-26 Όλοι οι Α.Μ.
Κουτεντάκης ΟΙΚ3101 14:30-17:15 Δ1-Α Όλοι οι Α.Μ.
Καρδάσης ΟΙΚ4304 14:30-17:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Μαριάς OIK2308 17:30-20:15 ΣΚΕ Όλοι οι Α.Μ.
Παπαδόπουλος OIK3117 17:30-20:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Μυλωνάκης OIK4305 17:30-20:15 Β1-15 Όλοι οι Α.Μ.
Μανιούδης ΟΙΚ2303 17:30-20:15 Β1-26 Όλοι οι Α.Μ.
Παπαδόπουλος ΟΙΚ3103 17:30-20:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.

Πέμπτη

Κουκουριτάκης ΟΙΚ2004 08:30-09:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.
Μεραμβελιωτάκης ΟΙΚ3308 08:30-11:15 Β1-26 Όλοι οι Α.Μ.
Μαριάς ΟΙΚ3312 08:30-11:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Κουκουριτάκης ΟΙΚ3113 10:00-11:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Όλοι οι Α.Μ.
Παπαϊωάννου ΟΙΚ1402 11:30-14:15 Δ2-Β Ζυγοί Α.Μ.
Δράκος ΟΙΚ2501 11:30-14:15 ΔΙΕΣΤΑΠ Όλοι οι Α.Μ.
Παπαδόπουλος ΟΙΚ4102 11:30-14:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Πηγουνάκης ΟΙΚ4203 11:30-14:15 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Τσιώτας ΟΙΚ1006 14:30-15:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.
Μανιούδης ΟΙΚ2306 14:30-17:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Γαληνού ΟΙΚ1004 16:00-17:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.
Γαληνού ΟΙΚ2005 17:30-18:45 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Γαγάνης ΟΙΚ1006 19:00-20:15 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.

Παρασκευή

Καλαϊτζιδάκης ΟΙΚ1002 08:30-09:45 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Τσερκέζος ΟΙΚ4202 08:30-11:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Γαγάνης ΟΙΚ1006 10:00-11:15 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Τσερκέζος ΟΙΚ2006 11:30-12:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.
Δράκος ΟΙΚ2501 11:30-14:15 ΔΙΕΣΤΑΠ Όλοι οι Α.Μ.
Γαληνού ΟΙΚ1004 13:00-14:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.
Γαληνού ΟΙΚ2005 14:30-15:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.

Κατεβάστε το πρόγραμμα σε pdf ή τυπώστε το στον εκτυπωτή σας

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.