Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξάμηνου Ακ. Έτους 2017/2018

Διδασκων Μαθημα Ωρα Αιθουσα Α.Μ.

Δευτέρα

Γιαννέλλης ΟΙΚ1002 08:30-09:45 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Σταματόπουλος ΟΙΚ2002 08:30-09:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.
Τζουβελέκας ΟΙΚ2002 10:00-11:15 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Σταματόπουλος ΟΙΚ3102 10:00-11:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Γιαννέλλης ΟΙΚ3105 10:00-11:15 Δ2-Β Όλοι οι Α.Μ.
Παπαϊωάννου ΟΙΚ1401 11:30-12:45 ΣΚΕ Όλοι οι Α.Μ.
Τζουβελέκας ΟΙΚ3212 11:30-12:45 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Παπαϊωάννου ΟΙΚ1401 13:00-14:15 ΣΚΕ Όλοι οι Α.Μ.
Τζίνιους ΟΙΚ2003 13:00-14:15 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Βλάσσης ΟΙΚ3201 14:30-15:45 Δ3-7Α Όλοι οι Α.Μ.
Πετράκης ΟΙΚ4201 14:30-15:45 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Βλάσσης ΟΙΚ3203 16:00-17:15 Δ3-7Α Όλοι οι Α.Μ.
Πετράκης ΟΙΚ4201 16:00-17:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Νικολίτσα ΟΙΚ3211 17:30-18:45 Δ2-Γ Όλοι οι Α.Μ.
Λαπατσιώρας ΟΙΚ3303 17:30-18:45 Δ3 Όλοι οι Α.Μ.
Νικολίτσα ΟΙΚ3301 19:00-20:15 Δ2-Γ Όλοι οι Α.Μ.
Λαπατσιώρας ΟΙΚ3305 19:00-20:15 Δ3 Όλοι οι Α.Μ.

Τρίτη

Πηγουνάκης ΟΙΚ1001 08:30-09:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Ζυγοί Α.Μ.
Παναγόπουλος ΟΙΚ2001 08:30-09:45 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Σταματόπουλος ΟΙΚ3102 08:30-09:45 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Σταματόπουλος ΟΙΚ2002 10:00-11:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.
Τζουβελέκας ΟΙΚ2002 10:00-11:15 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Παναγόπουλος ΟΙΚ3202 10:00-11:15 Β1-26 Όλοι οι Α.Μ.
Τζίνιους ΟΙΚ2003 11:30-12:45 Δ1-Α Μονοί Α.Μ.
Τσερκέζος ΟΙΚ2003 11:30-12:45 Καμπίτση Ζυγοί Α.Μ.
Τζουβελέκας ΟΙΚ3212 11:30-12:45 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Τσερκέζος ΟΙΚ3204 13:00-14:15 Δ1-Α Όλοι οι Α.Μ.
Γιαννόπουλος ΟΙΚ3001 14:30-15:45 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Βλάσσης ΟΙΚ3201 14:30-15:45 Β1-26 Όλοι οι Α.Μ.
Βλάσσης ΟΙΚ3203 16:00-17:15 Β1-26 Όλοι οι Α.Μ.
Νικολαΐδης ΟΙΚ2301 17:30-18:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Όλοι οι Α.Μ.
Λαπατσιώρας ΟΙΚ3303 17:30-18:45 Δ3 Όλοι οι Α.Μ.
Νικολαΐδης ΟΙΚ2302 19:00-20:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Όλοι οι Α.Μ.
Λαπατσιώρας ΟΙΚ3305 19:00-20:15 Δ3 Όλοι οι Α.Μ.

Τετάρτη

Καλαϊτζιδάκης ΟΙΚ1001 08:30-09:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.
Παναγόπουλος ΟΙΚ2001 08:30-09:45 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Καλαϊτζιδάκης ΟΙΚ1002 10:00-11:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.
Παναγόπουλος ΟΙΚ3202 10:00-11:15 Δ3-7Α Όλοι οι Α.Μ.
Δράκος ΟΙΚ1501 11:30-14:15 ΔΙΕΣΤΑΠ Όλοι οι Α.Μ.
Παπαϊωάννου ΟΙΚ2401 11:30-14:15 Δ2-Β Μονοί Α.Μ.
Νικολαΐδης ΟΙΚ2301 14:30-15:45 Καμπίτση Όλοι οι Α.Μ.
Νικολαΐδης ΟΙΚ2302 16:00-17:15 Καμπίτση Όλοι οι Α.Μ.
Παπαδόπουλος ΟΙΚ3109 17:30-18:45 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Νικολίτσα ΟΙΚ3301 17:30-18:45 Δ3-7Α Όλοι οι Α.Μ.
Παπαδόπουλος ΟΙΚ3112 19:00-20:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Νικολίτσα ΟΙΚ3211 19:00-20:15 Δ3-7Α Όλοι οι Α.Μ.

Πέμπτη

Πηγουνάκης ΟΙΚ1001 08:30-09:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Ζυγοί Α.Μ.
Γαγάνης ΟΙΚ3207 08:30-09:45 Δ3-7Α Όλοι οι Α.Μ.
Γαγάνης ΟΙΚ1201 10:00-11:15 Δ3-7Α Όλοι οι Α.Μ.
Τσερκέζος ΟΙΚ2003 11:30-12:45 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Παπαδόπουλος ΟΙΚ3109 11:30-12:45 Β1-26 Όλοι οι Α.Μ.
Δράκος ΟΙΚ1501 13:00-15:45 ΔΙΕΣΤΑΠ Όλοι οι Α.Μ.
Κουκουριτάκης ΟΙΚ2001 13:00-14:15 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Παπαδόπουλος ΟΙΚ3112 13:00-14:15 Β1-26 Όλοι οι Α.Μ.
Τσερκέζος ΟΙΚ3204 13:00-14:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Γιαννόπουλος ΟΙΚ3001 14:30-14:45 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Αρανίτου ΣΚΕ3302 14:30-17:15 Δ3 Όλοι οι Α.Μ.
Καρακιουλάφη ΣΚΕ3302 14:30-17:15 Δ3 Όλοι οι Α.Μ.
Λεκάκης ΟΙΚ3104 16:00-17:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Τσιώτας ΟΙΚ1003 17:30-18:45 Δ3 Όλοι οι Α.Μ.
Λεκάκης ΟΙΚ4103 17:30-18:45 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Λεκάκης ΟΙΚ4103 19:00-20:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.

Παρασκευή

Καλαϊτζιδάκης ΟΙΚ1001 08:30-09:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.
Γιαννέλλης ΟΙΚ1002 08:30-09:45 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Καλαϊτζιδάκης ΟΙΚ1002 10:00-11:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.
Γιαννέλλης ΟΙΚ3105 10:00-11:15 Δ2-Γ Όλοι οι Α.Μ.
Γαγάνης ΟΙΚ3207 10:00-11:15 Δ3-7Α Όλοι οι Α.Μ.
Γαγάνης ΟΙΚ1201 11:30-12:45 Δ3 Όλοι οι Α.Μ.
Παπαϊωάννου ΟΙΚ2401 11:30-14:15 ΣΚΕ Ζυγοί Α.Μ.
Μανιούδης ΟΙΚ3306 11:30-12:45 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Δράκος ΟΙΚ1501 13:00-15:45 ΔΙΕΣΤΑΠ Όλοι οι Α.Μ.
Μανιούδης ΟΙΚ3306 13:00-14:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Κουκουριτάκης ΟΙΚ2001 14:30-15:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Ζυγοί Α.Μ.
Τσιώτας ΟΙΚ4101 14:30-15:45 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Λεκάκης ΟΙΚ3104 16:00-17:15 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Τσιώτας ΟΙΚ4101 16:00-17:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Τσιώτας ΟΙΚ1003 17:30-18:45 Δ3 Όλοι οι Α.Μ.

Κατεβάστε το πρόγραμμα σε pdf ή τυπώστε το στον εκτυπωτή σας

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.