Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξάμηνου Ακ. Έτους 2018/2019

Διδασκων Μαθημα Ωρα Αιθουσα Α.Μ.

Δευτέρα

Σταματόπουλος ΟΙΚ1005 08:30-09:45 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Κουκουριτάκης ΟΙΚ2004 08:30-09:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Ζυγοί Α.Μ.
Τζουβελέκας ΟΙΚ2005 10:00-11:15 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Κουκουριτάκης ΟΙΚ3113 10:00-11:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Όλοι οι Α.Μ.
Παπαϊωάννου ΟΙΚ1402 11:30-14:15 Δ2-Β Μονοί Α.Μ.
Τζουβελέκας ΟΙΚ4205 11:30-14:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Πετράκης ΟΙΚ1004 14:30-15:45 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Αποστολάκης ΟΙΚ3302 14:30-17:15 Δ3 Όλοι οι Α.Μ.
Βλάσσης ΟΙΚ4105 14:30-17:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Πετράκης ΟΙΚ2005 16:00-17:15 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Σταματόπουλος ΟΙΚ1005 17:30-18:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Ζυγοί Α.Μ.
Τζίνιους ΟΙΚ2006 19:00-20:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.

Τρίτη

Σταματόπουλος ΟΙΚ1005 08:30-09:45 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Σταματόπουλος ΟΙΚ1005 08:30-09:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Ζυγοί Α.Μ.
Τζουβελέκας ΟΙΚ2005 10:00-11:15 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Πηγουνάκης ΟΙΚ3501 10:00-11:15 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Πετράκης ΟΙΚ1004 11:30-12:45 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Βλάσσης ΟΙΚ3111 11:30-14:15 Καμπίτση Όλοι οι Α.Μ.
Πηγουνάκης ΟΙΚ4203 11:30-14:15 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Πετράκης ΟΙΚ2005 13:00-14:15 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Τζίνιους ΟΙΚ2006 14:30-15:45 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Σακαλή ΟΙΚ3308 14:30-17:15 Δ3 Όλοι οι Α.Μ.
Λαπατσιώρας ΟΙΚ1301 16:00-18:45 Δ3-7Α Όλοι οι Α.Μ.
Λεκάκης ΟΙΚ2101 17:30-20:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Τζωτζές ΣΚΕ3301 17:30-20:15 Δ3 Όλοι οι Α.Μ.

Τετάρτη

Τσαγρής ΟΙΚ1004 08:30-09:45 Δ1-Α Μονοί Α.Μ.
Κουκουριτάκης ΟΙΚ2004 08:30-09:45 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Τσερκέζος ΟΙΚ2006 10:00-11:15 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Κουκουριτάκης ΟΙΚ3113 10:00-11:15 Δ1-Α Όλοι οι Α.Μ.
Πηγουνάκης ΟΙΚ3501 10:00-11:15 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Παπαϊωάννου ΟΙΚ3402 11:30-12:45 Δ2-Β Μονοί Α.Μ.
Τζωτζές ΟΙΚ3601 11:30-14:15 Δ2-Α Όλοι οι Α.Μ.
Πηγουνάκης ΟΙΚ4203 11:30-14:15 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Παπαϊωάννου ΟΙΚ3402 13:00-14:15 Δ2-Β Ζυγοί Α.Μ.
Κουτεντάκης ΟΙΚ3101 14:30-17:15 Δ2-Γ Όλοι οι Α.Μ.
Δράκος ΟΙΚ4501 14:30-17:15 ΔΙΕΣΤΑΠ Όλοι οι Α.Μ.
Λαπατσιώρας ΣΚΕ3303 14:30-15:45 Καμπίτση Όλοι οι Α.Μ.
Γιαννέλλης ΟΙΚ2004 16:00-17:15 Δ1-Α Μονοί Α.Μ.
Παπαβλασσόπουλος ΣΚΕ3303 16:00-17:15 Καμπίτση Όλοι οι Α.Μ.
Μανιούδης ΟΙΚ2303 17:30-20:15 Δ3-7Α Όλοι οι Α.Μ.
Παπαδόπουλος ΟΙΚ3103 17:30-20:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Μυλωνάκης ΟΙΚ4301 17:30-20:15 Β1-26 Όλοι οι Α.Μ.

Πέμπτη

Γιαννέλλης ΟΙΚ2004 08:30-09:45 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Τσερκέζος ΟΙΚ2006 08:30-09:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Ζυγοί Α.Μ.
Τσιώτας ΟΙΚ1006 10:00-11:15 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Γαγάνης ΟΙΚ1006 10:00-11:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Ζυγοί Α.Μ.
Μανιούδης ΟΙΚ2306 11:30-14:15 Δ1-Α Όλοι οι Α.Μ.
Παπαδόπουλος ΟΙΚ4102 11:30-14:15 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Γιαννέλλης ΟΙΚ4107 11:30-14:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Δράκος ΟΙΚ2501 14:30-17:15 ΔΙΕΣΤΑΠ Όλοι οι Α.Μ.
Τσερκέζος ΟΙΚ4202 14:30-17:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.

Παρασκευή

Καυκαλάς ΟΙΚ3108 08:30-11:15 Δ1-Α Όλοι οι Α.Μ.
Τσιώτας ΟΙΚ1006 10:00-11:15 Δ3 Μονοί Α.Μ.
Γαγάνης ΟΙΚ1006 10:00-11:15 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Παπαϊωάννου ΟΙΚ1402 11:30-14:15 Δ2-Β Ζυγοί Α.Μ.
Δράκος ΟΙΚ2501 11:30-14:15 ΔΙΕΣΤΑΠ Όλοι οι Α.Μ.
Γαγάνης ΟΙΚ4206 11:30-14:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Τσαγρής ΟΙΚ3005 13:00-16:00 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Τσαγρής ΟΙΚ1004 16:00-17:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.

Κατεβάστε το πρόγραμμα σε pdf ή τυπώστε το στον εκτυπωτή σας

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.