Λήψη Pdf

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξάμηνου Ακ. Έτους 2020/2021

Διδασκων Μαθημα Ωρα Πλατφορμα Α.Μ.
Δευτέρα
Τζουβελέκας
ΟΙΚ2002
08:30-09:45
Zoom
Ζυγοί Α.Μ.
Γιαννέλλης
ΟΙΚ3105
08:30-11:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Σταματόπουλος
ΟΙΚ2002
10:00-11:15
Zoom
Μονοί Α.Μ.
Παπαϊωάννου
ΟΙΚ1401
11:30-14:15
Zoom
Ζυγοί Α.Μ.
Τζίνιους
ΟΙΚ2003
13:00-14:15
Zoom
Μονοί Α.Μ.
Δασκαλάκη
ΟΙΚ3214
13:00-14:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Βαρδαλαχάκης
ΟΙΚ2001
14:30-15:45
Zoom
Μονοί Α.Μ.
Πετράκης
ΟΙΚ4201
14:30-17:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Δασκαλάκη
ΟΙΚ1003
16:00-17:15
Zoom
Μονοί Α.Μ.
Δράκος
ΟΙΚ1501
17:30-20:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Γαγάνης
ΟΙΚ2201
17:30-18:45
Teams
Όλοι οι Α.Μ.
Καρδάσης
ΟΙΚ2304
17:30-20:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Γαγάνης
ΟΙΚ3207
19:00-20:15
Teams
Όλοι οι Α.Μ.
Τρίτη
Πηγουνάκης
ΟΙΚ1001
08:30-09:45
Zoom
Μονοί Α.Μ.
Τζουβελέκας
ΟΙΚ2002
08:30-09:45
Zoom
Ζυγοί Α.Μ.
Καυκαλάς
ΟΙΚ3110
08:30-09:45
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Νικολίτσα
ΟΙΚ3301
08:30-09:45
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Παναγόπουλος
ΟΙΚ4207
08:30-11:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Καυκαλάς
ΟΙΚ1007
10:00-11:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Σταματόπουλος
ΟΙΚ2002
10:00-11:15
Zoom
Μονοί Α.Μ.
Νικολίτσα
ΟΙΚ3211
10:00-11:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Τζίνιους
ΟΙΚ2003
11:30-12:45
Zoom
Μονοί Α.Μ.
Τζουβελέκας
ΟΙΚ3212
11:30-14:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Πηγουνάκης
ΟΙΚ4203
11:30-14:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Τσιώτας
ΟΙΚ1003
13:00-14:15
Zoom
Ζυγοί Α.Μ.
Δασκαλάκη
ΟΙΚ1003
14:30-15:45
Zoom
Μονοί Α.Μ.
Νικολαΐδης
ΟΙΚ2302
14:30-17:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Τζωτζές
ΣΚΕ3305
14:30-17:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Δασκαλάκη
ΟΙΚ3214
16:00-17:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Γαγάνης
ΟΙΚ2201
17:30-18:45
Teams
Όλοι οι Α.Μ.
Μεραμβελιωτάκης
ΟΙΚ3310
17:30-20:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Καρδάσης
ΟΙΚ4302
17:30-20:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Γαγάνης
ΟΙΚ3207
19:00-20:15
Teams
Όλοι οι Α.Μ.
Τετάρτη
Πηγουνάκης
ΟΙΚ1001
08:30-09:45
Zoom
Μονοί Α.Μ.
Καυκαλάς
ΟΙΚ3110
08:30-09:45
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Παναγόπουλος
ΟΙΚ3202
08:30-11:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Καυκαλάς
ΟΙΚ1007
10:00-11:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Παπαϊωάννου
ΟΙΚ1401
11:30-14:15
Zoom
Μονοί Α.Μ.
Μεραμβελιωτάκης
ΟΙΚ3309
11:30-14:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Πηγουνάκης
ΟΙΚ4203
11:30-14:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Κουτεντάκης
ΟΙΚ2001
14:30-17:15
Zoom
Ζυγοί Α.Μ.
Νικολαΐδης
ΟΙΚ3311
14:30-17:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Τσιώτας
ΟΙΚ1003
17:30-18:45
Zoom
Ζυγοί Α.Μ.
Μαριάς
ΟΙΚ2305
17:30-20:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Παπαδόπουλος
ΟΙΚ3109
17:30-20:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Πέμπτη
Νικολίτσα
ΟΙΚ3211
08:30-09:45
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Τσαγρής
ΟΙΚ2003
10:00-11:15
Zoom
Ζυγοί Α.Μ.
Νικολίτσα
ΟΙΚ3301
10:00-11:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Δράκος
ΟΙΚ1501
11:30-14:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Μαριάς
ΟΙΚ2307
11:30-14:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Παπαδόπουλος
ΟΙΚ3112
11:30-14:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Παπαϊωάννου
ΟΙΚ3401
11:30-14:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Γιαννόπουλος
ΟΙΚ3001
14:30-17:15
Teams
Όλοι οι Α.Μ.
Χαριστός
ΟΙΚ1001
16:00-17:15
Zoom
Ζυγοί Α.Μ.
Λαπατσιώρας
ΟΙΚ3303
17:30-20:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Χαριστός
ΟΙΚ3201
19:00-20:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Παρασκευή
Τσαγρής
ΟΙΚ2003
10:00-11:15
Zoom
Ζυγοί Α.Μ.
Τσαγρής
OIK4502
11:30-14:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Δράκος
ΟΙΚ1501
11:30-14:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Βαρδαλαχάκης
ΟΙΚ2001
11:30-12:45
Zoom
Μονοί Α.Μ.
Χαριστός
ΟΙΚ1001
16:00-17:15
Zoom
Ζυγοί Α.Μ.
Λαπατσιώρας
ΟΙΚ3305
17:30-20:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Τσιώτας
ΟΙΚ4101
17:30-20:15
WebEx
Όλοι οι Α.Μ.
Χαριστός
ΟΙΚ3201
19:00-20:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.