Ώρες Εξυπηρέτησης

Ονοματεπωνυμο Γραφειο κτιριο Ωρες
Α2.101
A2

Δευτέρα: 11:30 έως 13:00

Τρίτη: 11:30 έως 14:00

Α2.112
Α2

Πέμπτη: 12:00 έως 13:00

Πέμπτη: 14:30 έως 15:30

Παρασκευή: 10:00 έως 11:30

Α2.115
Α2

Τετάρτη: 09:30 έως 11:30

Παρασκευή: 11:30 έως 12:30

Α2.109
Α2

Τετάρτη: 15:30 έως 16:30

Πέμπτη: 10:30 έως 11:30

Α2.108
A2

Δευτέρα: 13:00 έως 14:30

Πέμπτη: 11:30 έως 13:00

ΚΕΜΕ-Δ6
Δ ΙΣΟΓΕΙΟ (ΚΕΜΕ)

Τετάρτη: 11:30 έως 14:00

Πέμπτη: 14:30 έως 16:00

Α2.006
Α2

Τετάρτη: 10:00 έως 12:00

A2.002
A2

Πέμπτη: 14:00 έως 16:00

Παρασκευή: 14:00 έως 16:00

A2.001
A2

Δευτέρα: 15:00 έως 17:00

Τρίτη: 15:00 έως 17:00

Α2.005
Α2

Πέμπτη: 10:00 έως 13:00

Α2.113
Α2

Τετάρτη: 15:00 έως 16:00

Πέμπτη: 10:00 έως 11:00

Α4.001
Α4

Δευτέρα: 00:00 έως 00:00

Δευτέρα: 00:00 έως 00:00

Α5.001
Α5

Τρίτη: 11:30 έως 13:30

Τετάρτη: 11:30 έως 13:30

Α2.103
Α2

Τετάρτη: 14:00 έως 16:00

Πέμπτη: 10:15 έως 11:15

Α2.104
Α2

Δευτέρα: 14:30 έως 15:30

Τετάρτη: 14:30 έως 16:30

Α2.005
Α2

Δευτέρα: 12:00 έως 13:30

Τρίτη: 12:00 έως 13:30

KEME-Δ6
Δ ΙΣΟΓΕΙΟ (ΚΕΜΕ)

Τρίτη: 10:00 έως 11:30

Πέμπτη: 10:00 έως 11:30

Α2.114
Α2

Δευτέρα: 12:00 έως 13:30

Τρίτη: 12:00 έως 13:30

Α2.106
Α2

Δευτέρα: 17:30 έως 19:00

Τρίτη: 14:30 έως 16:00

Α2.102
A2

Δευτέρα: 14:00 έως 15:00

Τρίτη: 12:00 έως 14:00

Α2.004
Α2

Παρασκευή: 16:00 έως 17:00

Γραμματεία
'Ωρες Εξυπηρέτησης Τρίτη και Πέμπτη 12:00-15:00
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.