Πρόγραμμα Φροντιστηρίων Winter semester Ακ. Έτους 2020/2021

Διδασκων Μαθημα Ημερομηνια Ωρα Πλατφορμα
Pavlaki ΟΙΚ1001 06 Νοεμβρίου 2020 17:30-20:15 Zoom
Pavlaki ΟΙΚ1001 04 Δεκεμβρίου 2020 17:30-20:15 Zoom
Pigounakis ΟΙΚ1001 11 Δεκεμβρίου 2020 17:30-20:15 Zoom
Charistos ΟΙΚ1001 22 Δεκεμβρίου 2020 17:30-20:15 Zoom
Papadantonakis ΟΙΚ1007 12 Νοεμβρίου 2020 17:30-20:15 Zoom
Papadantonakis ΟΙΚ1007 26 Νοεμβρίου 2020 17:30-20:15 Zoom
Papadantonakis ΟΙΚ1007 03 Δεκεμβρίου 2020 17:30-20:15 Zoom
Papadantonakis ΟΙΚ1007 17 Δεκεμβρίου 2020 17:30-20:15 Zoom
Charistos ΟΙΚ3201 16 Νοεμβρίου 2020 14:30-16:15 Zoom
Charistos ΟΙΚ3201 14 Δεκεμβρίου 2020 14:30-16:15 Zoom

Download or print the schedule in pdf file.

Department Of Economics Website

myEcon Newsletter

Join the notification list of the Department of Economics.