Πρόγραμμα Ενδιάμεσης Εξέτασης Winter semester Ακ. Έτους 2020/2021

Μαθημα Ημερομηνια Ωρα Πλατφορμα
ΟΙΚ3211
05 Νοεμβρίου 2020 έως 05 Νοεμβρίου 2019
08:30-09:45
Zoom
ΟΙΚ2002
09 Νοεμβρίου 2020 έως 09 Νοεμβρίου 2020
08:30-09:45
Zoom
ΟΙΚ3301
12 Νοεμβρίου 2020 έως 12 Νοεμβρίου 2020
10:00-11:15
Zoom
ΟΙΚ3201
19 Νοεμβρίου 2020 έως 19 Νοεμβρίου 2020
19:00-20:15
Zoom
ΟΙΚ2002
23 Νοεμβρίου 2020 έως 23 Νοεμβρίου 2020
10:00-11:15
Zoom

Download or print the schedule in pdf file.

Department Of Economics Website

myEcon Newsletter

Join the notification list of the Department of Economics.