Ωρολόγιο Πρόγραμμα Winter semester Ακ. Έτους 2020/2021

Διδασκων Μαθημα Ωρα Πλατφορμα Α.Μ.

Monday

Tzouvelekas ΟΙΚ2002 08:30-09:45 Zoom Even Α.Μ.
Giannellis ΟΙΚ3105 08:30-11:15 Zoom All the Α.Μ.
Stamatopoulos ΟΙΚ2002 10:00-11:15 Zoom Odd Α.Μ.
Papaioannou ΟΙΚ1401 11:30-14:15 Zoom Even Α.Μ.
Genius ΟΙΚ2003 13:00-14:15 Zoom Odd Α.Μ.
Daskalaki ΟΙΚ3214 13:00-14:15 Zoom All the Α.Μ.
Vardalachakis ΟΙΚ2001 14:30-15:45 Zoom Odd Α.Μ.
Petrakis ΟΙΚ4201 14:30-17:15 Zoom All the Α.Μ.
Daskalaki ΟΙΚ1003 16:00-17:15 Zoom Odd Α.Μ.
Drakos ΟΙΚ1501 17:30-20:15 Zoom All the Α.Μ.
Gaganis ΟΙΚ2201 17:30-18:45 Teams All the Α.Μ.
Kardasis ΟΙΚ2304 17:30-20:15 Zoom All the Α.Μ.
Gaganis ΟΙΚ3207 19:00-20:15 Teams All the Α.Μ.

Tuesday

Pigounakis ΟΙΚ1001 08:30-09:45 Zoom Odd Α.Μ.
Tzouvelekas ΟΙΚ2002 08:30-09:45 Zoom Even Α.Μ.
Καυκαλάς ΟΙΚ3110 08:30-09:45 Zoom All the Α.Μ.
Nicolitsas ΟΙΚ3301 08:30-09:45 Zoom All the Α.Μ.
Panagopoulos ΟΙΚ4207 08:30-11:15 Zoom All the Α.Μ.
Καυκαλάς ΟΙΚ1007 10:00-11:15 Zoom All the Α.Μ.
Stamatopoulos ΟΙΚ2002 10:00-11:15 Zoom Odd Α.Μ.
Nicolitsas ΟΙΚ3211 10:00-11:15 Zoom All the Α.Μ.
Genius ΟΙΚ2003 11:30-12:45 Zoom Odd Α.Μ.
Tzouvelekas ΟΙΚ3212 11:30-14:15 Zoom All the Α.Μ.
Pigounakis ΟΙΚ4203 11:30-14:15 Zoom All the Α.Μ.
Tsiotas ΟΙΚ1003 13:00-14:15 Zoom Even Α.Μ.
Daskalaki ΟΙΚ1003 14:30-15:45 Zoom Odd Α.Μ.
Nikolaidis ΟΙΚ2302 14:30-17:15 Zoom All the Α.Μ.
Τζωτζές ΣΚΕ3305 14:30-17:15 Zoom All the Α.Μ.
Daskalaki ΟΙΚ3214 16:00-17:15 Zoom All the Α.Μ.
Gaganis ΟΙΚ2201 17:30-18:45 Teams All the Α.Μ.
Μεραμβελιωτάκης ΟΙΚ3310 17:30-20:15 Zoom All the Α.Μ.
Kardasis ΟΙΚ4302 17:30-20:15 Zoom All the Α.Μ.
Gaganis ΟΙΚ3207 19:00-20:15 Teams All the Α.Μ.

Wednesday

Pigounakis ΟΙΚ1001 08:30-09:45 Zoom Odd Α.Μ.
Καυκαλάς ΟΙΚ3110 08:30-09:45 Zoom All the Α.Μ.
Panagopoulos ΟΙΚ3202 08:30-11:15 Zoom All the Α.Μ.
Καυκαλάς ΟΙΚ1007 10:00-11:15 Zoom All the Α.Μ.
Papaioannou ΟΙΚ1401 11:30-14:15 Zoom Odd Α.Μ.
Μεραμβελιωτάκης ΟΙΚ3309 11:30-14:15 Zoom All the Α.Μ.
Pigounakis ΟΙΚ4203 11:30-14:15 Zoom All the Α.Μ.
Koutentakis ΟΙΚ2001 14:30-17:15 Zoom Even Α.Μ.
Nikolaidis ΟΙΚ3311 14:30-17:15 Zoom All the Α.Μ.
Tsiotas ΟΙΚ1003 17:30-18:45 Zoom Even Α.Μ.
Marias ΟΙΚ2305 17:30-20:15 Zoom All the Α.Μ.
Papadopoulos ΟΙΚ3109 17:30-20:15 Zoom All the Α.Μ.

Thursday

Nicolitsas ΟΙΚ3211 08:30-09:45 Zoom All the Α.Μ.
Tsagris ΟΙΚ2003 10:00-11:15 Zoom Even Α.Μ.
Nicolitsas ΟΙΚ3301 10:00-11:15 Zoom All the Α.Μ.
Drakos ΟΙΚ1501 11:30-14:15 Zoom All the Α.Μ.
Marias ΟΙΚ2307 11:30-14:15 Zoom All the Α.Μ.
Papadopoulos ΟΙΚ3112 11:30-14:15 Zoom All the Α.Μ.
Papaioannou ΟΙΚ3401 11:30-14:15 Zoom All the Α.Μ.
Yiannopoulos ΟΙΚ3001 14:30-17:15 Teams All the Α.Μ.
Charistos ΟΙΚ1001 16:00-17:15 Zoom Even Α.Μ.
Lapatsioras ΟΙΚ3303 17:30-20:15 Zoom All the Α.Μ.
Charistos ΟΙΚ3201 19:00-20:15 Zoom All the Α.Μ.

Friday

Tsagris ΟΙΚ2003 10:00-11:15 Zoom Even Α.Μ.
Tsagris OIK4502 11:30-14:15 Zoom All the Α.Μ.
Drakos ΟΙΚ1501 11:30-14:15 Zoom All the Α.Μ.
Vardalachakis ΟΙΚ2001 11:30-12:45 Zoom Odd Α.Μ.
Charistos ΟΙΚ1001 16:00-17:15 Zoom Even Α.Μ.
Lapatsioras ΟΙΚ3305 17:30-20:15 Zoom All the Α.Μ.
Tsiotas ΟΙΚ4101 17:30-20:15 WebEx All the Α.Μ.
Charistos ΟΙΚ3201 19:00-20:15 Zoom All the Α.Μ.

Download or print the schedule in pdf file.

Department Of Economics Website

myEcon Newsletter

Join the notification list of the Department of Economics.