ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝ/ΓΙΑΣ


ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝ/ΓΙΑΣ Π.Κ. ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 2007-2017

Συμμετοχή στην ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΕΥΝΑ

Αγαπητέ-ή   Απόφοιτε-η του Τμήματος Κοινωνιολογίας Π.Κ.

ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ  πολύ αν έχεις αποφοιτήσει (ορκιστεί) από το 2007- 2017  να απαντήσεις ηλεκτρονικά και ΑΝΩΝΥΜΑ στο ακόλουθο ερωτηματολόγιο, όσο πιο γρήγορα μπορείς, για να παρουσιάσουμε τα ευρήματα στην επερχόμενη  2η Συνάντηση Αποφοίτων.

Σε παρακαλούμε να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,  που αντιστοιχούν  στις ερωτήσεις  προηγούμενων ερευνών για τους Αποφοίτους του Τμήματος μέχρι το 2006, ώστε να έχουμε συγκριτικά στοιχεία.