Εξαμηνιαίες δηλώσεις μαθημάτων

Στα δύο πρώτα έτη σπουδών οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα, έχοντας περιορισμένες δυνατότητες ελεύθερων επιλογών. Στις περιπτώσεις που τα υποχρεωτικά μαθήματα δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς, οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να τα δηλώσουν κατά προτεραιότητα στα επόμενα έτη σπουδών. Στο τρίτο και τέταρτο έτος σπουδών οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν όποια μαθήματα επιθυμούν από αυτά που προσφέρει το Τμήμα.

Για την ολοκλήρωση των σπουδών, οι φοιτητές του Τμήματος θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 240  πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τα 4 έτη σπουδών τους, οι φοιτητές μπορούν να εγγράφονται σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε 66 ECTS για το πρώτο έτος σπουδών (30 το πρώτο εξάμηνο και 36 το δεύτερο εξάμηνο) και σε 72 ECTS για τα υπόλοιπα έτη σπουδών (36 ανά εξάμηνο). Ο αριθμός των 72 ECTS ανά έτος (36 ανά εξάμηνο) παραμένει δεσμευτικός και από το πέμπτο έτος σπουδών και μετά. Όλα τα μαθήματα του Τμήματος αντιστοιχούν σε 6 ECTS το καθένα. 

Η λίστα των προσφερόμενων μαθημάτων για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο παρουσιάζεται στον πίνακα στη δεξιά στήλη. 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.