Η επιλογή των σπουδών σας είναι σημαντική απόφαση

Μετά το τέλος των Πανελληνίων Εξετάσεων, η σημαντικότερη απόφαση που πρέπει να λάβουν οι υποψήφιοι είναι η επιλογή του συγκεκριμένου επιστημονικού κλάδου που θα ακολουθήσουν καθώς και του ακαδημαϊκού Τμήματος που θα φοιτήσουν. Η επιλογή του επιστημονικού κλάδου θα πρέπει να αντανακλά τα ενδιαφέροντα και κλίσεις των υποψηφίων, καθώς και τις επαγγελματικές προοπτικές που ανοίγονται μετά την αποφοίτηση. Η επιλογή του Τμήματος φοίτησης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν την ακαδημαϊκή αναγνώριση του Τμήματος στη χώρα και διεθνώς, και την απήχηση που έχει στην εγχώρια και διεθνή αγορά εργασίας.

Τα Οικονομικά αποτελούν μια ξεχωριστή επιστήμη. Συνδυάζουν και χρησιμοποιούν εργαλεία των θετικών επιστημών, από τα Μαθηματικά,  τη Στατιστική και την Πληροφορική, για να αναλύσουν κάθε πλευρά και πτυχή της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ οικονομίας, κοινωνίας, κ.λπ. Η μελέτη των οικονομικών φαινομένων δεν περιορίζεται όμως μόνο στη χρήση και εφαρμογή των εργαλείων ανάλυσης. Προϋποθέτει, και προλειαίνει, και τη χρήση της κριτικής σκέψης και του ορθού λόγου, κάνοντας εν τέλει την επιστήμη των Οικονομικών όντως μοναδική.

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και οι διδάσκοντες του είναι αφοσιωμένοι στην έρευνα και τη διδασκαλία των Οικονομικών στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1987 και είναι σταθερά προσανατολισμένο στην παροχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών οι οποίες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην οικονομική επιστήμη καθώς και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Προσφέρει μαθήματα όπως η Μικροοικονομική και Μακροοικονομική, η Βιομηχανική Οικονομική και τα Οικονομικά των Επιχειρήσεων, η Δημόσια Οικονομική, τα Οικονομικά της Εργασίας, τα Χρηματοοικονομικά, η Πολιτική Οικονομία καθώς και μαθήματα ποσοτικών μεθόδων όπως Μαθηματικά, Στατιστική και Οικονομετρία. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να αποκομίσουν ευρύτερη εκπαίδευση επιλέγοντας μαθήματα από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Επίσης, οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ένα μέρος των σπουδών τους, και συγκεκριμένα μέχρι δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, στο εξωτερικό μέσω του Προγράμματος Erasmus.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν εξαιρετικές προοπτικές εργασίας στο χώρο της αγοράς και των επιχειρήσεων, σε οργανισμούς και δημόσιους φορείς, στον χρηματοοικονομικό και τραπεζικό τομέα, σε ερευνητικούς φορείς κ.λπ. Η διεθνής αναγνώριση του Τμήματος και του ακαδημαϊκού του προσωπικού βοηθά επίσης τους πτυχιούχους του να γίνουν δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε πολλούς κλάδους των Οικονομικών στην Ελλάδα αλλά και σε πολύ γνωστά Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Στο Τμήμα λειτουργούν δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική και στην Επιχειρηματική Οικονομική, καθώς και πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών.

Στο Τμήμα λειτουργεί επίσης Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, μέσω του οποίου οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε έναν ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα σχετιζόμενο με το αντικείμενο σπουδών τους.  Στόχος του Προγράμματος είναι η ενίσχυση των ακαδημαϊκών γνώσεων των φοιτητών και η σύνδεση τους με την αγορά εργασίας. Το Πρόγραμμα μας είναι το μεγαλύτερο -από πλευράς συμμετοχής φοιτητών και φορέων- Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Προσκαλούμε λοιπόν τους νέους υποψηφίους που ενδιαφέρονται για υψηλού επιπέδου σπουδές στις Οικονομικές Επιστήμες, και που επιθυμούν να αποκτήσουν ένα πτυχίο υψηλού κύρους, να έρθουν στο Τμήμα μας.

Γιώργος Σταματόπουλος
Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.