Λήψη Pdf

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξάμηνου Ακ. Έτους 2021/2022

Διδασκων Μαθημα Ωρα Αιθουσα Α.Μ.
Δευτέρα
Σταματόπουλος
ΟΙΚ1005
08:30-09:45
Δ3-7Α
Ζυγοί Α.Μ.
Τσαγρής
ΟΙΚ2006
08:30-09:45
Αμφ. Αλεξανδρόπουλου
Μονοί Α.Μ.
Τσαγρής
ΟΙΚ1004
10:00-11:15
Αμφ. Αλεξανδρόπουλου
Μονοί Α.Μ.
Τζουβελέκας
ΟΙΚ2005
10:00-11:15
Δ3-7Α
Ζυγοί Α.Μ.
Καλαϊτζιδάκης
ΟΙΚ1002
11:30-12:45
Δ3-7Α
Μονοί Α.Μ.
Παπαϊωάννου
ΟΙΚ1402
11:30-14:15
Δ2-Γ
Ζυγοί Α.Μ.
Τζουβελέκας
ΟΙΚ4205
11:30-14:15
Α2-3
Όλοι οι Α.Μ.
Τζίνιους
ΟΙΚ2006
14:30-15:45
Δ3-7Α
Ζυγοί Α.Μ.
Χαριστός
ΟΙΚ1004
16:00-17:15
Δ3-7Α
Ζυγοί Α.Μ.
Χαριστός
ΟΙΚ3104
17:30-20:15
Δ1-Α
Όλοι οι Α.Μ.
Λαπατσιώρας
ΟΙΚ3504
17:30-20:15
Δ3-7Α
Όλοι οι Α.Μ.
Τρίτη
Σταματόπουλος
ΟΙΚ1005
08:30-09:45
Δ3-7Α
Ζυγοί Α.Μ.
Παναγόπουλος
ΟΙΚ3209
08:30-11:15
Β1-29
Όλοι οι Α.Μ.
Τζουβελέκας
ΟΙΚ2005
10:00-11:15
Δ3-7Α
Ζυγοί Α.Μ.
Δράκος
ΟΙΚ2501
11:30-14:15
ΔΙΕΣΤΑΠ
Όλοι οι Α.Μ.
Αποστολάκης
ΟΙΚ3106
11:30-14:15
Α2-3
Όλοι οι Α.Μ.
Δασκαλάκη
ΟΙΚ3206
11:30-14:15
Δ1-Α
Όλοι οι Α.Μ.
Πηγουνάκης
ΟΙΚ4203
11:30-14:15
Α2-2
Όλοι οι Α.Μ.
Νικολαΐδης
ΟΙΚ1301
14:30-17:15
Δ3
Όλοι οι Α.Μ.
Τζίνιους
ΟΙΚ2006
14:30-15:45
Δ3-7Α
Ζυγοί Α.Μ.
Βλάσσης
ΟΙΚ3111
14:30-17:15
Α2-3
Όλοι οι Α.Μ.
Γιαννέλλης
ΟΙΚ1002
17:30-18:45
Δ3-7Α
Ζυγοί Α.Μ.
Σπυριάδης
ΟΙΚ3218
17:30-20:15
Δ1-Α
Όλοι οι Α.Μ.
Γιαρδόγλου
ΟΙΚ3601
17:30-20:15
Α2-3
Όλοι οι Α.Μ.
Γιαννέλλης
ΟΙΚ2004
19:00-20:15
Δ3-7Α
Μονοί Α.Μ.
Τετάρτη
Κουκουριτάκης
ΟΙΚ2004
08:30-09:45
Δ3-7Α
Ζυγοί Α.Μ.
Γιαννέλλης
ΟΙΚ2004
08:30-09:45
Δ3
Μονοί Α.Μ.
Παναγόπουλος
ΟΙΚ3210
08:30-11:15
ΣΚΕ
Όλοι οι Α.Μ.
Πηγουνάκης
ΟΙΚ3501
08:30-11:15
ΔΙΕΣΤΑΠ
Όλοι οι Α.Μ.
Γιαννέλλης
ΟΙΚ1002
10:00-11:15
Δ3
Ζυγοί Α.Μ.
Τσιώτας
ΟΙΚ1006
10:00-11:15
Δ3-7Α
Μονοί Α.Μ.
Παπαϊωάννου
ΟΙΚ1402
11:30-14:15
Δ1-Α
Μονοί Α.Μ.
Δράκος
ΟΙΚ2501
11:30-14:15
ΔΙΕΣΤΑΠ
Όλοι οι Α.Μ.
Καυκαλάς
ΟΙΚ3114
11:30-14:15
Αμφ. Αλεξανδρόπουλου
Όλοι οι Α.Μ.
Μεραμβελιωτάκης
ΟΙΚ3310
11:30-14:15
D2-B
Όλοι οι Α.Μ.
Γαγάνης
ΟΙΚ1006
14:30-15:45
Δ3-7Α
Ζυγοί Α.Μ.
Γιαρδόγλου
ΟΙΚ2303
14:30-17:15
Β1-26
Όλοι οι Α.Μ.
Κουτεντάκης
ΟΙΚ3101
14:30-17:15
Β1-29
Όλοι οι Α.Μ.
Νικολαΐδης
ΟΙΚ3302
14:30-17:15
Δ2-Γ
Όλοι οι Α.Μ.
Παπαδόπουλος
ΟΙΚ3103
17:30-20:15
Δ2-Γ
Όλοι οι Α.Μ.
Σπυριάδης
ΟΙΚ3220
17:30-20:15
Αμφ. Αλεξανδρόπουλου
Όλοι οι Α.Μ.
Πέμπτη
Γαγάνης
ΟΙΚ1006
08:30-09:45
Αμφ. Αλεξανδρόπουλου
Ζυγοί Α.Μ.
Κουκουριτάκης
ΟΙΚ3113
08:30-11:15
Α2-2
Όλοι οι Α.Μ.
Τσιώτας
ΟΙΚ1006
10:00-11:15
Αμφ. Αλεξανδρόπουλου
Μονοί Α.Μ.
Γαγάνης
ΟΙΚ4206
10:00-12:45
Α2-3
Όλοι οι Α.Μ.
Κουκουριτάκης
ΟΙΚ2004
11:30-12:45
Δ3-7Α
Ζυγοί Α.Μ.
Αποστολάκης
ΟΙΚ3117
11:30-14:15
Β1-26
Όλοι οι Α.Μ.
Παπαδόπουλος
ΟΙΚ4102
11:30-14:15
Α2-2
Όλοι οι Α.Μ.
Νικολίτσα
ΣΚΕ3306
11:30-14:15
Δ2-Γ
Όλοι οι Α.Μ.
Νικολίτσα
ΟΙΚ1005
14:30-15:45
Δ3-7Α
Μονοί Α.Μ.
Παπαϊωάννου
ΟΙΚ3402
14:30-17:15
ΣΚΕ
Όλοι οι Α.Μ.
Βλάσσης
ΟΙΚ4105
14:30-17:15
Α2-3
Όλοι οι Α.Μ.
Δράκος
ΟΙΚ4501
14:30-17:15
ΔΙΕΣΤΑΠ
Όλοι οι Α.Μ.
Εμβαλωματής
ΟΙΚ2005
16:00-17:15
Δ3-7Α
Μονοί Α.Μ.
Χαριστός
ΟΙΚ1004
17:30-18:45
Δ3-7Α
Ζυγοί Α.Μ.
Εμβαλωματής
ΟΙΚ3503
17:30-20:15
Εργαστήριο Η/Υ
Όλοι οι Α.Μ.
Στυλίδης
ΟΙΚ4209
17:30-20:15
Α2-3
Όλοι οι Α.Μ.
Παρασκευή
Νικολίτσα
ΟΙΚ1005
08:30-09:45
Δ3-7Α
Μονοί Α.Μ.
Σκαρτάδος
ΟΙΚ3102
08:30-11:15
Α2-3
Όλοι οι Α.Μ.
Στυλίδης
ΟΙΚ3219
08:30-11:15
Αμφιθέατρο Γ (Φιλοσοφικής)
Όλοι οι Α.Μ.
Καλαϊτζιδάκης
ΟΙΚ1002
10:00-11:15
Δ3-7Α
Μονοί Α.Μ.
Εμβαλωματής
ΟΙΚ2005
10:00-11:15
Αμφιθέατρο Β (Φιλοσοφικής)
Μονοί Α.Μ.
Τσαγρής
ΟΙΚ1004
11:30-12:45
Αμφ. Αλεξανδρόπουλου
Μονοί Α.Μ.
Καλαϊτζιδάκης
ΟΙΚ4106
11:30-14:15
Α2-3
Όλοι οι Α.Μ.
Πηγουνάκης
ΟΙΚ4203
11:30-14:15
Α2-2
Όλοι οι Α.Μ.
Τσαγρής
ΟΙΚ2006
13:00-14:15
Αμφ. Αλεξανδρόπουλου
Μονοί Α.Μ.
Μεραμβελιωτάκης
ΟΙΚ2306
14:30-17:15
Δ3
Όλοι οι Α.Μ.
Αγγελάκης
ΣΚΕ3309
14:30-17:15
Καμπίτση
Όλοι οι Α.Μ.