Λήψη Pdf

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξάμηνου Ακ. Έτους 2020/2021

Διδασκων Μαθημα Ωρα Πλατφορμα Α.Μ.
Δευτέρα
Γιαννέλλης
ΟΙΚ1002
08:30-09:45
Zoom
Ζυγοί Α.Μ.
Σταματόπουλος
ΟΙΚ1005
08:30-09:45
Zoom
Μονοί Α.Μ.
Καυκαλάς
ΟΙΚ3114
08:30-11:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Γιαννέλλης
ΟΙΚ2004
10:00-11:15
Zoom
Ζυγοί Α.Μ.
Τζουβελέκας
ΟΙΚ2005
10:00-11:15
Zoom
Μονοί Α.Μ.
Πετράκης
ΟΙΚ1004
11:30-12:45
Zoom
Ζυγοί Α.Μ.
Παπαϊωάννου
ΟΙΚ1402
11:30-14:15
Zoom
Μονοί Α.Μ.
Τζουβελέκας
ΟΙΚ4205
11:30-14:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Τσιώτας
ΟΙΚ1006
13:00-14:15
Zoom
Ζυγοί Α.Μ.
Τζίνιους
ΟΙΚ2006
14:30-15:45
Zoom
Μονοί Α.Μ.
Νικολαΐδης
ΟΙΚ3302
14:30-17:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Γαγάνης
ΟΙΚ4206
16:00-18:45
Teams
Όλοι οι Α.Μ.
Βλάσσης
ΟΙΚ3111
17:30-20:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Γαγάνης
ΟΙΚ1006
19:00-20:15
Teams
Μονοί Α.Μ.
Τρίτη
Σταματόπουλος
ΟΙΚ1005
08:30-09:45
Zoom
Μονοί Α.Μ.
Νικολίτσα
ΟΙΚ1005
08:30-09:45
Zoom
Ζυγοί Α.Μ.
Παναγόπουλος
ΟΙΚ3210
08:30-11:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Πηγουνάκης
ΟΙΚ3501
08:30-09:45
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Τζουβελέκας
ΟΙΚ2005
10:00-11:15
Zoom
Μονοί Α.Μ.
Πετράκης
ΟΙΚ1004
11:30-12:45
Zoom
Ζυγοί Α.Μ.
Δράκος
ΟΙΚ2501
11:30-14:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Πηγουνάκης
ΟΙΚ4203
11:30-14:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Τσιώτας
ΟΙΚ1006
13:00-14:15
Zoom
Ζυγοί Α.Μ.
Τζουβελέκας
ΟΙΚ2005
14:30-15:45
Zoom
Ζυγοί Α.Μ.
Τζίνιους
ΟΙΚ2006
14:30-15:45
Zoom
Μονοί Α.Μ.
Τζωτζές
ΣΚΕ3301
14:30-17:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Βλάσσης
ΟΙΚ4105
17:30-20:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Καρδάσης
ΟΙΚ4304
17:30-20:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Γαγάνης
ΟΙΚ1006
19:00-20:15
Teams
Μονοί Α.Μ.
Τετάρτη
Γιαννέλλης
ΟΙΚ1002
08:30-09:45
Zoom
Ζυγοί Α.Μ.
Γιαρδόγλου
ΟΙΚ1002
08:30-09:45
Zoom
Μονοί Α.Μ.
Παναγόπουλος
ΟΙΚ3209
08:30-11:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Πηγουνάκης
ΟΙΚ3501
08:30-09:45
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Αποστολάκης
ΟΙΚ2004
10:00-11:15
Zoom
Μονοί Α.Μ.
Γιαννέλλης
ΟΙΚ2004
10:00-11:15
Zoom
Ζυγοί Α.Μ.
Παπαϊωάννου
ΟΙΚ1402
11:30-14:15
Zoom
Ζυγοί Α.Μ.
Γιαρδόγλου
ΟΙΚ3115
11:30-14:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Τζωτζές
ΟΙΚ3601
11:30-14:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Πηγουνάκης
ΟΙΚ4203
11:30-14:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Καρδάσης
ΟΙΚ2306
14:30-17:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Κουτεντάκης
ΟΙΚ3101
14:30-17:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Νικολαΐδης
ΟΙΚ4303
14:30-17:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Μαριάς
ΟΙΚ2308
17:30-20:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Παπαδόπουλος
ΟΙΚ3103
17:30-20:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Πέμπτη
Μεραμβελιωτάκης
ΟΙΚ2303
08:30-11:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Νικολίτσα
ΟΙΚ1005
10:00-11:15
Zoom
Ζυγοί Α.Μ.
Αποστολάκης
ΟΙΚ2004
11:30-12:45
Zoom
Μονοί Α.Μ.
Μαριάς
ΟΙΚ3312
11:30-14:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Παπαϊωάννου
ΟΙΚ3402
11:30-14:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Παπαδόπουλος
ΟΙΚ4102
11:30-14:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Νικολίτσα
ΣΚΕ3306
11:30-14:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Τσαγρής
ΟΙΚ1004
14:30-15:45
Zoom
Μονοί Α.Μ.
Δράκος
ΟΙΚ4501
14:30-17:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Τσαγρής
ΟΙΚ2006
16:00-17:15
Zoom
Ζυγοί Α.Μ.
Λαπατσιώρας
ΟΙΚ1301
17:30-20:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Παρασκευή
Τσαγρής
ΟΙΚ1004
08:30-09:45
Zoom
Μονοί Α.Μ.
Τζουβελέκας
ΟΙΚ2005
08:30-09:45
Zoom
Ζυγοί Α.Μ.
Αποστολάκης
ΟΙΚ3106
08:30-11:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Γιαρδόγλου
ΟΙΚ1002
10:00-11:15
Zoom
Μονοί Α.Μ.
Τσαγρής
ΟΙΚ2006
10:00-11:15
Zoom
Ζυγοί Α.Μ.
Δράκος
ΟΙΚ2501
11:30-14:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Χαριστός
ΟΙΚ3104
11:30-14:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Κουκουριτάκης
ΟΙΚ3113
14:30-17:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.
Δασκαλάκη
ΟΙΚ3206
14:30-17:15
Zoom
Όλοι οι Α.Μ.