Λήψη Pdf

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Summer semester Ακ. Έτους 2020/2021

Διδασκων Μαθημα Ωρα Πλατφορμα Α.Μ.
Monday
Giannellis
ΟΙΚ1002
08:30-09:45
Zoom
Even Α.Μ.
Stamatopoulos
ΟΙΚ1005
08:30-09:45
Zoom
Odd Α.Μ.
Καυκαλάς
ΟΙΚ3114
08:30-11:15
Zoom
All the Α.Μ.
Giannellis
ΟΙΚ2004
10:00-11:15
Zoom
Even Α.Μ.
Tzouvelekas
ΟΙΚ2005
10:00-11:15
Zoom
Odd Α.Μ.
Petrakis
ΟΙΚ1004
11:30-12:45
Zoom
Even Α.Μ.
Papaioannou
ΟΙΚ1402
11:30-14:15
Zoom
Odd Α.Μ.
Tzouvelekas
ΟΙΚ4205
11:30-14:15
Zoom
All the Α.Μ.
Tsiotas
ΟΙΚ1006
13:00-14:15
Zoom
Even Α.Μ.
Genius
ΟΙΚ2006
14:30-15:45
Zoom
Odd Α.Μ.
Nikolaidis
ΟΙΚ3302
14:30-17:15
Zoom
All the Α.Μ.
Gaganis
ΟΙΚ4206
16:00-18:45
Teams
All the Α.Μ.
Vlassis
ΟΙΚ3111
17:30-20:15
Zoom
All the Α.Μ.
Gaganis
ΟΙΚ1006
19:00-20:15
Teams
Odd Α.Μ.
Tuesday
Stamatopoulos
ΟΙΚ1005
08:30-09:45
Zoom
Odd Α.Μ.
Nicolitsas
ΟΙΚ1005
08:30-09:45
Zoom
Even Α.Μ.
Panagopoulos
ΟΙΚ3210
08:30-11:15
Zoom
All the Α.Μ.
Pigounakis
ΟΙΚ3501
08:30-09:45
Zoom
All the Α.Μ.
Nicolitsas
OIK3116
10:00-11:15
Zoom
All the Α.Μ.
Tzouvelekas
ΟΙΚ2005
10:00-11:15
Zoom
Odd Α.Μ.
Petrakis
ΟΙΚ1004
11:30-12:45
Zoom
Even Α.Μ.
Drakos
ΟΙΚ2501
11:30-14:15
Zoom
All the Α.Μ.
Pigounakis
ΟΙΚ4203
11:30-14:15
Zoom
All the Α.Μ.
Tsiotas
ΟΙΚ1006
13:00-14:15
Zoom
Even Α.Μ.
Γαληνού
ΟΙΚ2005
14:30-15:45
Zoom
Even Α.Μ.
Genius
ΟΙΚ2006
14:30-15:45
Zoom
Odd Α.Μ.
Τζωτζές
ΣΚΕ3301
14:30-17:15
Zoom
All the Α.Μ.
Vlassis
ΟΙΚ4105
17:30-20:15
Zoom
All the Α.Μ.
Kardasis
ΟΙΚ4304
17:30-20:15
Zoom
All the Α.Μ.
Gaganis
ΟΙΚ1006
19:00-20:15
Teams
Odd Α.Μ.
Wednesday
Giannellis
ΟΙΚ1002
08:30-09:45
Zoom
Even Α.Μ.
Γιαρδόγλου
ΟΙΚ1002
08:30-09:45
Zoom
Odd Α.Μ.
Panagopoulos
ΟΙΚ3209
08:30-11:15
Zoom
All the Α.Μ.
Pigounakis
ΟΙΚ3501
08:30-09:45
Zoom
All the Α.Μ.
Giannellis
ΟΙΚ2004
10:00-11:15
Zoom
Even Α.Μ.
Apostolakis
ΟΙΚ2004
10:00-11:15
Zoom
Odd Α.Μ.
Papaioannou
ΟΙΚ1402
11:30-14:15
Zoom
Even Α.Μ.
Γιαρδόγλου
ΟΙΚ3115
11:30-14:15
Zoom
All the Α.Μ.
Τζωτζές
ΟΙΚ3601
11:30-14:15
Zoom
All the Α.Μ.
Pigounakis
ΟΙΚ4203
11:30-14:15
Zoom
All the Α.Μ.
Kardasis
ΟΙΚ2306
14:30-17:15
Zoom
All the Α.Μ.
Koutentakis
ΟΙΚ3101
14:30-17:15
Zoom
All the Α.Μ.
Nikolaidis
ΟΙΚ4303
14:30-17:15
Zoom
All the Α.Μ.
Marias
OIK2308
17:30-20:15
Zoom
All the Α.Μ.
Papadopoulos
ΟΙΚ3103
17:30-20:15
Zoom
All the Α.Μ.
Thursday
Nicolitsas
OIK3116
08:30-09:45
Zoom
All the Α.Μ.
Μεραμβελιωτάκης
ΟΙΚ2303
08:30-11:15
Zoom
All the Α.Μ.
Nicolitsas
ΟΙΚ1005
10:00-11:15
Zoom
Even Α.Μ.
Apostolakis
ΟΙΚ2004
11:30-12:45
Zoom
Odd Α.Μ.
Marias
ΟΙΚ3312
11:30-14:15
Zoom
All the Α.Μ.
Papaioannou
ΟΙΚ3402
11:30-14:15
Zoom
All the Α.Μ.
Papadopoulos
ΟΙΚ4102
11:30-14:15
Zoom
All the Α.Μ.
Nicolitsas
ΣΚΕ3306
11:30-14:15
Zoom
All the Α.Μ.
Tsagris
ΟΙΚ1004
14:30-15:45
Zoom
Odd Α.Μ.
Drakos
ΟΙΚ4501
14:30-17:15
Zoom
All the Α.Μ.
Tsagris
ΟΙΚ2006
16:00-17:15
Zoom
Even Α.Μ.
Lapatsioras
ΟΙΚ1301
17:30-20:15
Zoom
All the Α.Μ.
Vardalachakis
ΟΙΚ3108
17:30-20:15
Zoom
All the Α.Μ.
Friday
Tsagris
ΟΙΚ1004
08:30-09:45
Zoom
Odd Α.Μ.
Γαληνού
ΟΙΚ2005
08:30-09:45
Zoom
Even Α.Μ.
Apostolakis
ΟΙΚ3106
08:30-11:15
Zoom
All the Α.Μ.
Γιαρδόγλου
ΟΙΚ1002
10:00-11:15
Zoom
Odd Α.Μ.
Tsagris
ΟΙΚ2006
10:00-11:15
Zoom
Even Α.Μ.
Drakos
ΟΙΚ2501
11:30-14:15
Zoom
All the Α.Μ.
Γαληνού
ΟΙΚ3104
11:30-14:15
Zoom
All the Α.Μ.
Charistos
ΟΙΚ3203
11:30-14:15
Zoom
All the Α.Μ.
Vardalachakis
ΟΙΚ3113
14:30-17:15
Zoom
All the Α.Μ.
Daskalaki
ΟΙΚ3206
14:30-17:15
Zoom
All the Α.Μ.