Πρόγραμμα Φροντιστηρίων Summer semester Ακ. Έτους 2022/2023

Διδασκων Μαθημα Ημερομηνια Ωρα Πλατφορμα
Γρυδάκη ΟΙΚ1002 15 Φεβρουαρίου 2023 13:00-14:15 D3-7A
Petrakis ΟΙΚ1004 14 Φεβρουαρίου 2023 14:30-17:15 D3-7A
Γρυδάκη ΟΙΚ1005 15 Φεβρουαρίου 2023 11:30-12:45 D3-7A
Antoniou ΟΙΚ1006 04 Μαρτίου 2023 11:30-14:15 Amph. Alexandropoulou
Antoniou ΟΙΚ1006 24 Μαρτίου 2023 17:30-20:15 D3-7A
Antoniou ΟΙΚ1006 08 Απριλίου 2023 11:30-14:15 Amph. Alexandropoulou
Gkionis ΟΙΚ1006 06 Μαΐου 2023 11:30-14:15 Amph. Alexandropoulou
Gkionis ΟΙΚ1006 20 Μαΐου 2023 11:30-14:15 Amph. Alexandropoulou
Gkionis ΟΙΚ1006 27 Μαΐου 2023 11:30-14:15 Amph. Alexandropoulou
Petrakis ΟΙΚ2005 13 Φεβρουαρίου 2023 17:30-20:15 D3-7A
Γρυδάκη ΟΙΚ2006 16 Φεβρουαρίου 2023 14:30-17:15 DIESTAP

Print the schedule.

Department Of Economics Website

myEcon Newsletter

Join the notification list of the Department of Economics.