Πρόγραμμα Φροντιστηρίων Winter semester Ακ. Έτους 2021/2022

Διδασκων Μαθημα Ημερομηνια Ωρα Πλατφορμα
Νικοδημου ΟΙΚ1001 29 Οκτωβρίου 2021 14:30-17:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου
Νικοδημου ΟΙΚ1001 26 Νοεμβρίου 2021 14:30-17:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου
Νικοδημου ΟΙΚ1001 17 Δεκεμβρίου 2021 14:30-17:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου
Νικοδημου ΟΙΚ1001 14 Ιανουαρίου 2022 14:30-17:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου
Papadantonakis ΟΙΚ1007 19 Νοεμβρίου 2021 14:30-17:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου
Papadantonakis ΟΙΚ1007 03 Δεκεμβρίου 2021 14:30-17:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου
Papadantonakis ΟΙΚ1007 10 Δεκεμβρίου 2021 14:30-17:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου
Papadantonakis ΟΙΚ1007 07 Ιανουαρίου 2022 14:30-17:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου

Download or print the schedule in pdf file.

Department Of Economics Website

myEcon Newsletter

Join the notification list of the Department of Economics.