Ωρολόγιο Πρόγραμμα Winter semester Ακ. Έτους 2021/2022

Διδασκων Μαθημα Ωρα Πλατφορμα Α.Μ.

Monday

Kalaitzidakis ΟΙΚ1001 08:30-09:45 Δ1-Α Odd Α.Μ.
Pigounakis ΟΙΚ1001 08:30-09:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Even Α.Μ.
Καυκαλάς ΟΙΚ1007 10:00-11:15 Δ1-Α Odd Α.Μ.
Stamatopoulos ΟΙΚ2002 10:00-11:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Even Α.Μ.
Papaioannou ΟΙΚ1401 11:30-14:15 Δ2-Β Even Α.Μ.
Tzouvelekas ΟΙΚ2002 11:30-12:45 Δ3-7Α Odd Α.Μ.
Kalaitzidakis ΟΙΚ3110 11:30-14:15 Α2-2 All the Α.Μ.
Daskalaki ΟΙΚ3214 11:30-14:15 Α2-3 All the Α.Μ.
Genius ΟΙΚ2003 13:00-14:15 Δ3-7Α Even Α.Μ.
Daskalaki ΟΙΚ1003 14:30-15:45 Δ3-7Α Even Α.Μ.
Emvalomatis ΟΙΚ2003 16:00-17:15 Δ3-7Α Odd Α.Μ.
Emvalomatis ΟΙΚ3118 17:30-20:15 Δ1-Α All the Α.Μ.
Nicolitsas ΟΙΚ3211 17:30-18:45 Δ3-7Α All the Α.Μ.
Nicolitsas ΟΙΚ3116 19:00-20:15 Δ3-7Α All the Α.Μ.

Tuesday

Emvalomatis ΟΙΚ2003 08:30-09:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Odd Α.Μ.
Nicolitsas ΟΙΚ3211 08:30-09:45 Δ3-7Α All the Α.Μ.
Panagopoulos ΟΙΚ4207 08:30-11:15 ΣΚΕ All the Α.Μ.
Tsiotas ΟΙΚ1003 10:00-11:15 Δ3-7Α Odd Α.Μ.
Stamatopoulos ΟΙΚ2002 10:00-11:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Even Α.Μ.
Nicolitsas ΟΙΚ3116 10:00-11:15 Β1-29 All the Α.Μ.
Tzouvelekas ΟΙΚ2002 11:30-12:45 Δ3-7Α Odd Α.Μ.
Pigounakis ΟΙΚ4203 11:30-14:15 Α2-2 All the Α.Μ.
Tsagris ΟΙΚ4502 11:30-14:15 ΔΙΕΣΤΑΠ All the Α.Μ.
Daskalaki ΟΙΚ1003 13:00-14:15 Δ3-7Α Even Α.Μ.
Tzouvelekas ΟΙΚ3212 13:00-15:45 Α2-3 All the Α.Μ.
Vlassis ΟΙΚ3203 14:30-17:15 ΣΚΕ All the Α.Μ.
Spyriadis ΟΙΚ3217 14:30-17:15 Δ2-Β All the Α.Μ.
Giannellis ΟΙΚ4107 14:30-17:15 Α2-2 All the Α.Μ.
Genius ΟΙΚ2003 16:00-17:15 Δ1-Α Even Α.Μ.
Nikolaidis ΟΙΚ2302 17:30-20:15 Δ1-Α All the Α.Μ.
Giannellis ΟΙΚ3105 17:30-18:45 Δ3-7Α All the Α.Μ.
Tsiotas ΟΙΚ4101 17:30-20:15 Α2-3 All the Α.Μ.

Wednesday

Pigounakis ΟΙΚ1001 08:30-09:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Even Α.Μ.
Giannellis ΟΙΚ3105 08:30-09:45 Α2-2 All the Α.Μ.
Koukouritakis ΟΙΚ3108 08:30-11:15 Δ2-Α All the Α.Μ.
Panagopoulos ΟΙΚ3202 08:30-11:15 Δ2-Β All the Α.Μ.
Tsiotas ΟΙΚ1003 10:00-11:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Odd Α.Μ.
Drakos ΟΙΚ1501 11:30-14:15 ΔΙΕΣΤΑΠ All the Α.Μ.
Γιαρδόγλου ΟΙΚ2304 11:30-14:15 Δ1-Α All the Α.Μ.
Papaioannou ΟΙΚ3401 11:30-14:15 Α2-3 All the Α.Μ.
Koutentakis ΟΙΚ2001 14:30-17:15 Δ3-7Α Odd Α.Μ.
Gaganis ΟΙΚ3207 14:30-17:15 Δ1-Α All the Α.Μ.
Nikolaidis ΟΙΚ3311 14:30-17:15 ΣΚΕ All the Α.Μ.
Spyriadis ΟΙΚ4208 14:30-17:15 Α2-3 All the Α.Μ.
Apostolakis ΟΙΚ1007 17:30-18:45 Δ3-7Α Even Α.Μ.
Papadopoulos ΟΙΚ3109 17:30-20:15 ΣΚΕ All the Α.Μ.
Apostolakis ΟΙΚ2001 19:00-20:15 Δ3-7Α Even Α.Μ.

Thursday

Gaganis ΟΙΚ2201 08:30-11:15 Αμφ. Α All the Α.Μ.
Kalaitzidakis ΟΙΚ1001 10:00-11:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Odd Α.Μ.
Καυκαλάς ΟΙΚ1007 11:30-12:45 Δ1-Α Odd Α.Μ.
Papadopoulos ΟΙΚ3112 11:30-14:15 Α2-3 All the Α.Μ.
Drakos ΟΙΚ1501 14:30-17:15 ΔΙΕΣΤΑΠ All the Α.Μ.
Stylidis ΟΙΚ3313 14:30-17:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου All the Α.Μ.
Vlassis ΟΙΚ3201 17:30-20:15 Α2-2 All the Α.Μ.
Lapatsioras ΟΙΚ3303 17:30-20:15 Δ3-7Α All the Α.Μ.
ΟΙΚ4201 17:30-20:15 Α2-3 All the Α.Μ.

Friday

Papaioannou ΟΙΚ1401 08:30-11:15 Δ2-Β Odd Α.Μ.
Stylidis ΟΙΚ3215 08:30-11:15 Δ1-Α All the Α.Μ.
ΣΚΕ3307 08:30-11:15 Β1-26 All the Α.Μ.
Drakos ΟΙΚ1501 11:30-14:15 ΔΙΕΣΤΑΠ All the Α.Μ.
Καυκαλάς ΟΙΚ3301 11:30-14:15 ΣΚΕ All the Α.Μ.
Tsagris ΟΙΚ3502 11:30-14:15 Α2-3 All the Α.Μ.
Pigounakis ΟΙΚ4203 11:30-14:15 Α2-2 All the Α.Μ.
ΣΚΕ3308 14:30-17:15 Δ1-Α All the Α.Μ.
Apostolakis ΟΙΚ1007 17:30-18:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Even Α.Μ.
Charistos ΟΙΚ3107 17:30-20:15 Β1-29 All the Α.Μ.
Lapatsioras ΟΙΚ3305 17:30-20:15 Δ1-Α All the Α.Μ.
Apostolakis ΟΙΚ2001 19:00-20:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Even Α.Μ.

Download or print the schedule in pdf file.

Department Of Economics Website

myEcon Newsletter

Join the notification list of the Department of Economics.