Πρόγραμμα Ενδιάμεσης Εξέτασης Summer semester Ακ. Έτους 2020/2021

Μαθημα Ημερομηνια Ωρα Πλατφορμα
ΟΙΚ1005
13 Μαρτίου 2021 έως 13 Μαρτίου 2021
10:00-12:30
Zoom
ΟΙΚ2006
20 Μαρτίου 2021 έως 20 Μαρτίου 2021
11:00-11:20
e-class
ΟΙΚ3203
26 Μαρτίου 2021 έως 26 Μαρτίου 2021
11:30-14:15
Zoom
ΟΙΚ2004
27 Μαρτίου 2021 έως 27 Μαρτίου 2021
11:30-14:15
Zoom
ΟΙΚ2501
29 Μαρτίου 2021 έως 04 Απριλίου 2021
08:30-20:15
Zoom
ΟΙΚ2005
30 Μαρτίου 2021 έως 30 Μαρτίου 2021
10:00-11:15
Zoom
ΟΙΚ1002
03 Απριλίου 2021 έως 03 Απριλίου 2021
11:30-14:15
Zoom
ΟΙΚ2005
13 Απριλίου 2021 έως 13 Απριλίου 2021
14:30-15:45
Zoom
ΟΙΚ2006
15 Μαΐου 2021 έως 15 Μαΐου 2021
11:00-11:20
e-class

Download or print the schedule in pdf file.

Department Of Economics Website

myEcon Newsletter

Join the notification list of the Department of Economics.