Πρόγραμμα Ενδιάμεσης Εξέτασης Winter semester Ακ. Έτους 2021/2022

Μαθημα Ημερομηνια Ωρα Πλατφορμα
ΟΙΚ1501
15 Νοεμβρίου 2021 έως 21 Νοεμβρίου 2021
08:30-20:30
ΔΙΕΣΤΑΠ
ΟΙΚ3116
20 Νοεμβρίου 2021 έως 20 Νοεμβρίου 2021
08:30-10:30
Zoom
ΟΙΚ3211
20 Νοεμβρίου 2021 έως 20 Νοεμβρίου 2021
14:30-16:30
Zoom
ΟΙΚ2002
22 Νοεμβρίου 2021 έως 22 Νοεμβρίου 2021
11:30-13:00
Δ3
ΟΙΚ3502
26 Νοεμβρίου 2021 έως 26 Νοεμβρίου 2021
11:30-14:30
Α2-3
ΟΙΚ3118
29 Νοεμβρίου 2021 έως 29 Νοεμβρίου 2021
17:30-20:30
Δ1-Α
ΟΙΚ2002
30 Νοεμβρίου 2021 έως 30 Νοεμβρίου 2021
10:00-11:15
Zoom
ΟΙΚ3107
03 Δεκεμβρίου 2021 έως 03 Δεκεμβρίου 2021
17:30-20:30
Zoom

Download or print the schedule in pdf file.

Department Of Economics Website

myEcon Newsletter

Join the notification list of the Department of Economics.