Ωρολόγιο Πρόγραμμα Summer semester Ακ. Έτους 2020/2021

Διδασκων Μαθημα Ωρα Πλατφορμα Α.Μ.

Monday

Giannellis ΟΙΚ1002 08:30-09:45 Zoom Even Α.Μ.
Stamatopoulos ΟΙΚ1005 08:30-09:45 Zoom Odd Α.Μ.
Kafkalas ΟΙΚ3114 08:30-11:15 Zoom All the Α.Μ.
Giannellis ΟΙΚ2004 10:00-11:15 Zoom Even Α.Μ.
Tzouvelekas ΟΙΚ2005 10:00-11:15 Zoom Odd Α.Μ.
Petrakis ΟΙΚ1004 11:30-12:45 Zoom Even Α.Μ.
Papaioannou ΟΙΚ1402 11:30-14:15 Zoom Odd Α.Μ.
Tzouvelekas ΟΙΚ4205 11:30-14:15 Zoom All the Α.Μ.
Tsiotas ΟΙΚ1006 13:00-14:15 Zoom Even Α.Μ.
Genius ΟΙΚ2006 14:30-15:45 Zoom Odd Α.Μ.
Nikolaidis ΟΙΚ3302 14:30-17:15 Zoom All the Α.Μ.
Gaganis ΟΙΚ4206 16:00-18:45 Teams All the Α.Μ.
Vlassis ΟΙΚ3111 17:30-20:15 Zoom All the Α.Μ.
Gaganis ΟΙΚ1006 19:00-20:15 Teams Odd Α.Μ.

Tuesday

Stamatopoulos ΟΙΚ1005 08:30-09:45 Zoom Odd Α.Μ.
Nicolitsas ΟΙΚ1005 08:30-09:45 Zoom Even Α.Μ.
Panagopoulos ΟΙΚ3210 08:30-11:15 Zoom All the Α.Μ.
Pigounakis ΟΙΚ3501 08:30-09:45 Zoom All the Α.Μ.
Tzouvelekas ΟΙΚ2005 10:00-11:15 Zoom Odd Α.Μ.
Petrakis ΟΙΚ1004 11:30-12:45 Zoom Even Α.Μ.
Drakos ΟΙΚ2501 11:30-14:15 Zoom All the Α.Μ.
Pigounakis ΟΙΚ4203 11:30-14:15 Zoom All the Α.Μ.
Tsiotas ΟΙΚ1006 13:00-14:15 Zoom Even Α.Μ.
Tzouvelekas ΟΙΚ2005 14:30-15:45 Zoom Even Α.Μ.
Genius ΟΙΚ2006 14:30-15:45 Zoom Odd Α.Μ.
Τζωτζές ΣΚΕ3301 14:30-17:15 Zoom All the Α.Μ.
Vlassis ΟΙΚ4105 17:30-20:15 Zoom All the Α.Μ.
Kardasis ΟΙΚ4304 17:30-20:15 Zoom All the Α.Μ.
Gaganis ΟΙΚ1006 19:00-20:15 Teams Odd Α.Μ.

Wednesday

Giannellis ΟΙΚ1002 08:30-09:45 Zoom Even Α.Μ.
Γιαρδόγλου ΟΙΚ1002 08:30-09:45 Zoom Odd Α.Μ.
Panagopoulos ΟΙΚ3209 08:30-11:15 Zoom All the Α.Μ.
Pigounakis ΟΙΚ3501 08:30-09:45 Zoom All the Α.Μ.
Giannellis ΟΙΚ2004 10:00-11:15 Zoom Even Α.Μ.
Apostolakis ΟΙΚ2004 10:00-11:15 Zoom Odd Α.Μ.
Papaioannou ΟΙΚ1402 11:30-14:15 Zoom Even Α.Μ.
Γιαρδόγλου ΟΙΚ3115 11:30-14:15 Zoom All the Α.Μ.
Τζωτζές ΟΙΚ3601 11:30-14:15 Zoom All the Α.Μ.
Pigounakis ΟΙΚ4203 11:30-14:15 Zoom All the Α.Μ.
Kardasis ΟΙΚ2306 14:30-17:15 Zoom All the Α.Μ.
Koutentakis ΟΙΚ3101 14:30-17:15 Zoom All the Α.Μ.
Nikolaidis ΟΙΚ4303 14:30-17:15 Zoom All the Α.Μ.
Marias ΟΙΚ2308 17:30-20:15 Zoom All the Α.Μ.
Papadopoulos ΟΙΚ3103 17:30-20:15 Zoom All the Α.Μ.

Thursday

Μεραμβελιωτάκης ΟΙΚ2303 08:30-11:15 Zoom All the Α.Μ.
Nicolitsas ΟΙΚ1005 10:00-11:15 Zoom Even Α.Μ.
Apostolakis ΟΙΚ2004 11:30-12:45 Zoom Odd Α.Μ.
Marias ΟΙΚ3312 11:30-14:15 Zoom All the Α.Μ.
Papaioannou ΟΙΚ3402 11:30-14:15 Zoom All the Α.Μ.
Papadopoulos ΟΙΚ4102 11:30-14:15 Zoom All the Α.Μ.
Nicolitsas ΣΚΕ3306 11:30-14:15 Zoom All the Α.Μ.
Tsagris ΟΙΚ1004 14:30-15:45 Zoom Odd Α.Μ.
Drakos ΟΙΚ4501 14:30-17:15 Zoom All the Α.Μ.
Tsagris ΟΙΚ2006 16:00-17:15 Zoom Even Α.Μ.
Lapatsioras ΟΙΚ1301 17:30-20:15 Zoom All the Α.Μ.

Friday

Tsagris ΟΙΚ1004 08:30-09:45 Zoom Odd Α.Μ.
Tzouvelekas ΟΙΚ2005 08:30-09:45 Zoom Even Α.Μ.
Apostolakis ΟΙΚ3106 08:30-11:15 Zoom All the Α.Μ.
Γιαρδόγλου ΟΙΚ1002 10:00-11:15 Zoom Odd Α.Μ.
Tsagris ΟΙΚ2006 10:00-11:15 Zoom Even Α.Μ.
Drakos ΟΙΚ2501 11:30-14:15 Zoom All the Α.Μ.
Charistos ΟΙΚ3104 11:30-14:15 Zoom All the Α.Μ.
Koukouritakis ΟΙΚ3113 14:30-17:15 Zoom All the Α.Μ.
Daskalaki ΟΙΚ3206 14:30-17:15 Zoom All the Α.Μ.

Download or print the schedule in pdf file.

Department Of Economics Website

myEcon Newsletter

Join the notification list of the Department of Economics.