Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξάμηνου Ακ. Έτους 2020/2021

Διδασκων Μαθημα Ωρα Αιθουσα Α.Μ.

Δευτέρα

Γιαννέλλης ΟΙΚ1002 08:30-09:45 Zoom Ζυγοί Α.Μ.
Σταματόπουλος ΟΙΚ1005 08:30-09:45 Zoom Μονοί Α.Μ.
Καυκαλάς ΟΙΚ3114 08:30-11:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Γιαννέλλης ΟΙΚ2004 10:00-11:15 Zoom Ζυγοί Α.Μ.
Τζουβελέκας ΟΙΚ2005 10:00-11:15 Zoom Μονοί Α.Μ.
Πετράκης ΟΙΚ1004 11:30-12:45 Zoom Ζυγοί Α.Μ.
Παπαϊωάννου ΟΙΚ1402 11:30-14:15 Zoom Μονοί Α.Μ.
Τζουβελέκας ΟΙΚ4205 11:30-14:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Τσιώτας ΟΙΚ1006 13:00-14:15 Zoom Ζυγοί Α.Μ.
Τζίνιους ΟΙΚ2006 14:30-15:45 Zoom Μονοί Α.Μ.
Νικολαΐδης ΟΙΚ3302 14:30-17:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Γαγάνης ΟΙΚ4206 16:00-18:45 Teams Όλοι οι Α.Μ.
Βλάσσης ΟΙΚ3111 17:30-20:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Γαγάνης ΟΙΚ1006 19:00-20:15 Teams Μονοί Α.Μ.

Τρίτη

Σταματόπουλος ΟΙΚ1005 08:30-09:45 Zoom Μονοί Α.Μ.
Νικολίτσα ΟΙΚ1005 08:30-09:45 Zoom Ζυγοί Α.Μ.
Πηγουνάκης ΟΙΚ3501 08:30-09:45 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Τζουβελέκας ΟΙΚ2005 10:00-11:15 Zoom Μονοί Α.Μ.
Πετράκης ΟΙΚ1004 11:30-12:45 Zoom Ζυγοί Α.Μ.
Δράκος ΟΙΚ2501 11:30-14:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Πηγουνάκης ΣΚΕ4201 11:30-14:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Τσιώτας ΟΙΚ1006 13:00-14:15 Zoom Ζυγοί Α.Μ.
Τζουβελέκας ΟΙΚ2005 14:30-15:45 Zoom Ζυγοί Α.Μ.
Τζίνιους ΟΙΚ2006 14:30-15:45 Zoom Μονοί Α.Μ.
Βλάσσης ΟΙΚ4105 17:30-20:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Καρδάσης ΟΙΚ4304 17:30-20:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Γαγάνης ΟΙΚ1006 19:00-20:15 Teams Μονοί Α.Μ.

Τετάρτη

Γιαρδόγλου ΟΙΚ1002 08:30-09:45 Zoom Μονοί Α.Μ.
Γιαννέλλης ΟΙΚ1002 08:30-09:45 Zoom Ζυγοί Α.Μ.
Παναγόπουλος ΟΙΚ3209 08:30-11:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Πηγουνάκης ΟΙΚ3501 08:30-09:45 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Γιαννέλλης ΟΙΚ2004 10:00-11:15 Zoom Ζυγοί Α.Μ.
Αποστολάκης ΟΙΚ2004 10:00-11:15 Zoom Μονοί Α.Μ.
Παπαϊωάννου ΟΙΚ1402 11:30-14:15 Zoom Ζυγοί Α.Μ.
Τζωτζές ΟΙΚ3601 11:30-14:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Πηγουνάκης ΣΚΕ4201 11:30-14:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Καρδάσης ΟΙΚ2306 14:30-17:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Κουτεντάκης ΟΙΚ3101 14:30-17:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Νικολαΐδης ΟΙΚ4303 14:30-17:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Μαριάς ΟΙΚ2308 17:30-20:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Παπαδόπουλος ΟΙΚ3103 17:30-20:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.

Πέμπτη

Μεραμβελιωτάκης ΟΙΚ2303 08:30-11:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Νικολίτσα ΟΙΚ1005 10:00-11:15 Zoom Ζυγοί Α.Μ.
Αποστολάκης ΟΙΚ2004 11:30-12:45 Zoom Μονοί Α.Μ.
Μαριάς ΟΙΚ3312 11:30-14:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Παπαϊωάννου ΟΙΚ3402 11:30-14:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Τσαγρής ΟΙΚ1004 14:30-15:45 Zoom Μονοί Α.Μ.
Δράκος ΟΙΚ4501 14:30-17:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Τσαγρής ΟΙΚ2006 16:00-17:15 Zoom Ζυγοί Α.Μ.
Λαπατσιώρας ΟΙΚ1301 17:30-20:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.

Παρασκευή

Τσαγρής ΟΙΚ1004 08:30-09:45 Zoom Μονοί Α.Μ.
Τζουβελέκας ΟΙΚ2005 08:30-09:45 Zoom Ζυγοί Α.Μ.
Αποστολάκης ΟΙΚ3106 08:30-11:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Γιαρδόγλου ΟΙΚ1002 10:00-11:15 Zoom Μονοί Α.Μ.
Τσαγρής ΟΙΚ2006 10:00-11:15 Zoom Ζυγοί Α.Μ.
Δράκος ΟΙΚ2501 11:30-14:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Χαριστός ΟΙΚ3104 11:30-14:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Κουκουριτάκης ΟΙΚ3113 14:30-17:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Δασκαλάκη ΟΙΚ3206 14:30-17:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.

Τυπώστε το πρόγραμμα στον εκτυπωτή σας

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.