Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξάμηνου Ακ. Έτους 2021/2022

Διδασκων Μαθημα Ωρα Πλατφορμα Α.Μ.

Δευτέρα

Καλαϊτζιδάκης ΟΙΚ1001 08:30-09:45 Δ1-Α Μονοί Α.Μ.
Πηγουνάκης ΟΙΚ1001 08:30-09:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Ζυγοί Α.Μ.
Καυκαλάς ΟΙΚ1007 10:00-11:15 Δ1-Α Μονοί Α.Μ.
Σταματόπουλος ΟΙΚ2002 10:00-11:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Ζυγοί Α.Μ.
Παπαϊωάννου ΟΙΚ1401 11:30-14:15 Δ2-Β Ζυγοί Α.Μ.
Τζουβελέκας ΟΙΚ2002 11:30-12:45 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Καλαϊτζιδάκης ΟΙΚ3110 11:30-14:15 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Δασκαλάκη ΟΙΚ3214 11:30-14:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Τζίνιους ΟΙΚ2003 13:00-14:15 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Δασκαλάκη ΟΙΚ1003 14:30-15:45 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Εμβαλωματής ΟΙΚ2003 16:00-17:15 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Εμβαλωματής ΟΙΚ3118 17:30-20:15 Δ1-Α Όλοι οι Α.Μ.
Νικολίτσα ΟΙΚ3211 17:30-18:45 Δ3-7Α Όλοι οι Α.Μ.
Νικολίτσα ΟΙΚ3116 19:00-20:15 Δ3-7Α Όλοι οι Α.Μ.

Τρίτη

Εμβαλωματής ΟΙΚ2003 08:30-09:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.
Νικολίτσα ΟΙΚ3211 08:30-09:45 Δ3-7Α Όλοι οι Α.Μ.
Παναγόπουλος ΟΙΚ4207 08:30-11:15 ΣΚΕ Όλοι οι Α.Μ.
Τσιώτας ΟΙΚ1003 10:00-11:15 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Σταματόπουλος ΟΙΚ2002 10:00-11:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Ζυγοί Α.Μ.
Νικολίτσα ΟΙΚ3116 10:00-11:15 Β1-29 Όλοι οι Α.Μ.
Τζουβελέκας ΟΙΚ2002 11:30-12:45 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Πηγουνάκης ΟΙΚ4203 11:30-14:15 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Τσαγρής ΟΙΚ4502 11:30-14:15 ΔΙΕΣΤΑΠ Όλοι οι Α.Μ.
Δασκαλάκη ΟΙΚ1003 13:00-14:15 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Τζουβελέκας ΟΙΚ3212 13:00-15:45 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Βλάσσης ΟΙΚ3203 14:30-17:15 ΣΚΕ Όλοι οι Α.Μ.
Σπυριάδης ΟΙΚ3217 14:30-17:15 Δ2-Β Όλοι οι Α.Μ.
Γιαννέλλης ΟΙΚ4107 14:30-17:15 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Τζίνιους ΟΙΚ2003 16:00-17:15 Δ1-Α Ζυγοί Α.Μ.
Νικολαΐδης ΟΙΚ2302 17:30-20:15 Δ1-Α Όλοι οι Α.Μ.
Γιαννέλλης ΟΙΚ3105 17:30-18:45 Δ3-7Α Όλοι οι Α.Μ.
Τσιώτας ΟΙΚ4101 17:30-20:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.

Τετάρτη

Πηγουνάκης ΟΙΚ1001 08:30-09:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Ζυγοί Α.Μ.
Γιαννέλλης ΟΙΚ3105 08:30-09:45 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Κουκουριτάκης ΟΙΚ3108 08:30-11:15 Δ2-Α Όλοι οι Α.Μ.
Παναγόπουλος ΟΙΚ3202 08:30-11:15 Δ2-Β Όλοι οι Α.Μ.
Τσιώτας ΟΙΚ1003 10:00-11:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.
Δράκος ΟΙΚ1501 11:30-14:15 ΔΙΕΣΤΑΠ Όλοι οι Α.Μ.
Γιαρδόγλου ΟΙΚ2304 11:30-14:15 Δ1-Α Όλοι οι Α.Μ.
Παπαϊωάννου ΟΙΚ3401 11:30-14:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Κουτεντάκης ΟΙΚ2001 14:30-17:15 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Γαγάνης ΟΙΚ3207 14:30-17:15 Δ1-Α Όλοι οι Α.Μ.
Νικολαΐδης ΟΙΚ3311 14:30-17:15 ΣΚΕ Όλοι οι Α.Μ.
Σπυριάδης ΟΙΚ4208 14:30-17:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Αποστολάκης ΟΙΚ1007 17:30-18:45 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Παπαδόπουλος ΟΙΚ3109 17:30-20:15 ΣΚΕ Όλοι οι Α.Μ.
Αποστολάκης ΟΙΚ2001 19:00-20:15 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.

Πέμπτη

Γαγάνης ΟΙΚ2201 08:30-11:15 Αμφ. Α Όλοι οι Α.Μ.
Καλαϊτζιδάκης ΟΙΚ1001 10:00-11:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.
Καυκαλάς ΟΙΚ1007 11:30-12:45 Δ1-Α Μονοί Α.Μ.
Παπαδόπουλος ΟΙΚ3112 11:30-14:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Δράκος ΟΙΚ1501 14:30-17:15 ΔΙΕΣΤΑΠ Όλοι οι Α.Μ.
Στυλίδης ΟΙΚ3313 14:30-17:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Όλοι οι Α.Μ.
Βλάσσης ΟΙΚ3201 17:30-20:15 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Λαπατσιώρας ΟΙΚ3303 17:30-20:15 Δ3-7Α Όλοι οι Α.Μ.
Σκαρτάδος ΟΙΚ4201 17:30-20:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.

Παρασκευή

Παπαϊωάννου ΟΙΚ1401 08:30-11:15 Δ2-Β Μονοί Α.Μ.
Στυλίδης ΟΙΚ3215 08:30-11:15 Δ1-Α Όλοι οι Α.Μ.
Αγγελάκης ΣΚΕ3307 08:30-11:15 Β1-26 Όλοι οι Α.Μ.
Δράκος ΟΙΚ1501 11:30-14:15 ΔΙΕΣΤΑΠ Όλοι οι Α.Μ.
Καυκαλάς ΟΙΚ3301 11:30-14:15 ΣΚΕ Όλοι οι Α.Μ.
Τσαγρής ΟΙΚ3502 11:30-14:15 Β1-29 Όλοι οι Α.Μ.
Πηγουνάκης ΟΙΚ4203 11:30-14:15 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Αγγελάκης ΣΚΕ3308 14:30-17:15 Δ1-Α Όλοι οι Α.Μ.
Αποστολάκης ΟΙΚ1007 17:30-18:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Ζυγοί Α.Μ.
Χαριστός ΟΙΚ3107 17:30-20:15 Β1-29 Όλοι οι Α.Μ.
Λαπατσιώρας ΟΙΚ3305 17:30-20:15 Δ1-Α Όλοι οι Α.Μ.
Αποστολάκης ΟΙΚ2001 19:00-20:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Ζυγοί Α.Μ.

Κατεβάστε το πρόγραμμα σε pdf ή τυπώστε το στον εκτυπωτή σας

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.