Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξάμηνου Ακ. Έτους 2023/2024

Διδασκων Μαθημα Ωρα Αιθουσα Α.Μ.

Δευτέρα

Καλαϊτζιδάκης ΟΙΚ1002 08:30-09:45 Δ1-Α Μονοί Α.Μ.
Σταματόπουλος ΟΙΚ1005 08:30-09:45 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Τζουβελέκας ΟΙΚ2005 10:00-11:15 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Δασκαλάκη ΟΙΚ3216 10:00-11:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Παπαϊωάννου ΟΙΚ1402 11:30-14:15 ΣΚΕ Μονοί Α.Μ.
Δράκος ΟΙΚ2501 11:30-14:15 ΔΙΕΣΤΑΠ Ζυγοί Α.Μ.
Καλαϊτζιδάκης ΟΙΚ4106 11:30-14:15 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Τζουβελέκας ΟΙΚ4205 11:30-14:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Αποστολάκης ΟΙΚ3117 14:30-17:15 Δ2-B Όλοι οι Α.Μ.
Δασκαλάκη ΟΙΚ3206 14:30-15:45 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Στυλίδης ΟΙΚ3219 14:30-17:15 Δ3-7Α Όλοι οι Α.Μ.
Θωμάκης ΟΙΚ2303 17:30-20:15 Καμπίτση Όλοι οι Α.Μ.
Σκαρτάδος ΟΙΚ3102 17:30-20:15 Δ2-Γ Όλοι οι Α.Μ.

Τρίτη

Παναγόπουλος ΟΙΚ3209 08:30-11:15 ΣΚΕ Όλοι οι Α.Μ.
Στυλίδης ΟΙΚ4209 08:30-11:15 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Τζουβελέκας ΟΙΚ2005 10:00-11:15 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Δασκαλάκη ΟΙΚ3216 10:00-11:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Παπαϊωάννου ΟΙΚ1402 11:30-14:15 ΣΚΕ Ζυγοί Α.Μ.
Δράκος ΟΙΚ2501 11:30-14:15 ΔΙΕΣΤΑΠ Μονοί Α.Μ.
Σπυριάδης ΟΙΚ3218 11:30-14:15 Β1-29 Όλοι οι Α.Μ.
Πηγουνάκης ΣΚΕ4201 11:30-14:15 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Τσιώτας ΟΙΚ1006 14:30-15:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.
Βλάσσης ΟΙΚ3111 14:30-17:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Δασκαλάκη ΟΙΚ3206 14:30-15:45 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Γαγάνης ΟΙΚ4206 14:30-17:15 Β1-26 Όλοι οι Α.Μ.
Θωμάκης ΟΙΚ1301 17:30-20:15 Καμπίτση Όλοι οι Α.Μ.
Γιαρδόγλου ΟΙΚ2304 17:30-20:15 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Κουτεντάκης ΟΙΚ3113 17:30-20:15 Δ1-Α Όλοι οι Α.Μ.
Πηγουνάκης ΟΙΚ3501 17:30-20:15 ΔΙΕΣΤΑΠ Όλοι οι Α.Μ.

Τετάρτη

Καλαϊτζιδάκης ΟΙΚ1002 08:30-09:45 Δ1-Α Μονοί Α.Μ.
Κουκουριτάκης ΟΙΚ2004 08:30-09:45 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Παναγόπουλος ΟΙΚ3210 08:30-11:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Παπαϊωάννου ΟΙΚ3402 11:30-14:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Γιαρδόγλου ΟΙΚ3601 11:30-14:15 Β1-29 Όλοι οι Α.Μ.
Δράκος ΟΙΚ4501 11:30-14:15 ΔΙΕΣΤΑΠ Όλοι οι Α.Μ.
Τσιώτας ΟΙΚ1006 14:30-15:45 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Εμβαλωματής ΟΙΚ2502 14:30-15:45 Δ1-Α Όλοι οι Α.Μ.
Κουτεντάκης ΟΙΚ3101 14:30-17:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Τσαγρής ΟΙΚ1006 16:00-17:15 Δ1-Α Ζυγοί Α.Μ.
Τσαγρής ΟΙΚ1004 17:30-18:45 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Τζίνιους ΟΙΚ2006 17:30-18:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Ζυγοί Α.Μ.
Μαριάς ΟΙΚ2308 17:30-20:15 Δ2-Α Όλοι οι Α.Μ.
Νικολαΐδης ΟΙΚ3302 17:30-20:15 Δ1-Α Όλοι οι Α.Μ.
Εμβαλωματής ΟΙΚ2006 19:00-20:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.

Πέμπτη

Σταματόπουλος ΟΙΚ1005 08:30-09:45 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Πηγουνάκης ΣΚΕ4201 08:30-11:15 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Νικολίτσα ΟΙΚ1005 11:30-12:45 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Κουκουριτάκης ΟΙΚ2004 11:30-12:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Ζυγοί Α.Μ.
Μαριάς ΟΙΚ3312 11:30-14:15 Δ2-Α Όλοι οι Α.Μ.
Βλάσσης ΟΙΚ4105 11:30-14:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Αποστολάκης ΟΙΚ3106 14:30-17:15 Β1-26 Όλοι οι Α.Μ.
Νικολαΐδης ΟΙΚ4303 14:30-17:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Ζορμπάς ΟΙΚ1004 17:30-18:45 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Γιαννέλλης ΟΙΚ2004 17:30-18:45 Δ1-Α Μονοί Α.Μ.
Γιαννέλλης ΟΙΚ1002 19:00-20:15 Δ1-Α Ζυγοί Α.Μ.
Ζορμπάς ΟΙΚ2005 19:00-20:15 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.

Παρασκευή

Νικολίτσα ΟΙΚ1005 08:30-09:45 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Τσαγρής ΟΙΚ1006 08:30-09:45 Δ1-Α Ζυγοί Α.Μ.
Εμβαλωματής ΟΙΚ2502 10:00-11:15 ΔΙΕΣΤΑΠ Όλοι οι Α.Μ.
Γιαννέλλης ΟΙΚ2004 11:30-12:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.
Τζίνιους ΟΙΚ2006 11:30-12:45 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Σπυριάδης ΟΙΚ3220 11:30-14:15 Δ1-Α Όλοι οι Α.Μ.
Γιαννέλλης ΟΙΚ1002 13:00-14:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Ζυγοί Α.Μ.
Εμβαλωματής ΟΙΚ2006 13:00-14:15 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Ζορμπάς ΟΙΚ2005 14:30-15:45 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Σκαρτάδος ΟΙΚ4201 14:30-17:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Τσαγρής ΟΙΚ1004 16:00-17:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.
Ζορμπάς ΟΙΚ1004 16:00-17:15 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.

Τυπώστε το πρόγραμμα στον εκτυπωτή σας

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.