Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξάμηνου Ακ. Έτους 2020/2021

Διδασκων Μαθημα Ωρα Πλατφορμα Α.Μ.

Δευτέρα

Τζουβελέκας ΟΙΚ2002 08:30-09:45 Zoom Ζυγοί Α.Μ.
Γιαννέλλης ΟΙΚ3105 08:30-11:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Σταματόπουλος ΟΙΚ2002 10:00-11:15 Zoom Μονοί Α.Μ.
Παπαϊωάννου ΟΙΚ1401 11:30-14:15 Zoom Ζυγοί Α.Μ.
Τζίνιους ΟΙΚ2003 13:00-14:15 Zoom Μονοί Α.Μ.
Δασκαλάκη ΟΙΚ3214 13:00-14:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Βαρδαλαχάκης ΟΙΚ2001 14:30-15:45 Zoom Μονοί Α.Μ.
Πετράκης ΟΙΚ4201 14:30-17:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Δασκαλάκη ΟΙΚ1003 16:00-17:15 Zoom Μονοί Α.Μ.
Δράκος ΟΙΚ1501 17:30-20:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Γαγάνης ΟΙΚ2201 17:30-18:45 Teams Όλοι οι Α.Μ.
Καρδάσης ΟΙΚ2304 17:30-20:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Γαγάνης ΟΙΚ3207 19:00-20:15 Teams Όλοι οι Α.Μ.

Τρίτη

Πηγουνάκης ΟΙΚ1001 08:30-09:45 Zoom Μονοί Α.Μ.
Τζουβελέκας ΟΙΚ2002 08:30-09:45 Zoom Ζυγοί Α.Μ.
Καυκαλάς ΟΙΚ3110 08:30-09:45 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Νικολίτσα ΟΙΚ3301 08:30-09:45 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Παναγόπουλος ΟΙΚ4207 08:30-11:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Καυκαλάς ΟΙΚ1007 10:00-11:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Σταματόπουλος ΟΙΚ2002 10:00-11:15 Zoom Μονοί Α.Μ.
Νικολίτσα ΟΙΚ3211 10:00-11:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Τζίνιους ΟΙΚ2003 11:30-12:45 Zoom Μονοί Α.Μ.
Τζουβελέκας ΟΙΚ3212 11:30-14:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Πηγουνάκης ΟΙΚ4203 11:30-14:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Τσιώτας ΟΙΚ1003 13:00-14:15 Zoom Ζυγοί Α.Μ.
Δασκαλάκη ΟΙΚ1003 14:30-15:45 Zoom Μονοί Α.Μ.
Νικολαΐδης ΟΙΚ2302 14:30-17:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Τζωτζές ΣΚΕ3305 14:30-17:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Δασκαλάκη ΟΙΚ3214 16:00-17:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Γαγάνης ΟΙΚ2201 17:30-18:45 Teams Όλοι οι Α.Μ.
Μεραμβελιωτάκης ΟΙΚ3310 17:30-20:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Καρδάσης ΟΙΚ4302 17:30-20:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Γαγάνης ΟΙΚ3207 19:00-20:15 Teams Όλοι οι Α.Μ.

Τετάρτη

Πηγουνάκης ΟΙΚ1001 08:30-09:45 Zoom Μονοί Α.Μ.
Καυκαλάς ΟΙΚ3110 08:30-09:45 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Παναγόπουλος ΟΙΚ3202 08:30-11:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Καυκαλάς ΟΙΚ1007 10:00-11:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Παπαϊωάννου ΟΙΚ1401 11:30-14:15 Zoom Μονοί Α.Μ.
Μεραμβελιωτάκης ΟΙΚ3309 11:30-14:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Πηγουνάκης ΟΙΚ4203 11:30-14:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Κουτεντάκης ΟΙΚ2001 14:30-17:15 Zoom Ζυγοί Α.Μ.
Νικολαΐδης ΟΙΚ3311 14:30-17:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Τσιώτας ΟΙΚ1003 17:30-18:45 Zoom Ζυγοί Α.Μ.
Μαριάς ΟΙΚ2305 17:30-20:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Παπαδόπουλος ΟΙΚ3109 17:30-20:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.

Πέμπτη

Νικολίτσα ΟΙΚ3211 08:30-09:45 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Τσαγρής ΟΙΚ2003 10:00-11:15 Zoom Ζυγοί Α.Μ.
Νικολίτσα ΟΙΚ3301 10:00-11:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Δράκος ΟΙΚ1501 11:30-14:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Μαριάς ΟΙΚ2307 11:30-14:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Παπαδόπουλος ΟΙΚ3112 11:30-14:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Παπαϊωάννου ΟΙΚ3401 11:30-14:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Γιαννόπουλος ΟΙΚ3001 14:30-17:15 Teams Όλοι οι Α.Μ.
Χαριστός ΟΙΚ1001 16:00-17:15 Zoom Ζυγοί Α.Μ.
Λαπατσιώρας ΟΙΚ3303 17:30-20:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Χαριστός ΟΙΚ3201 19:00-20:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.

Παρασκευή

Τσαγρής ΟΙΚ2003 10:00-11:15 Zoom Ζυγοί Α.Μ.
Τσαγρής OIK4502 11:30-14:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Δράκος ΟΙΚ1501 11:30-14:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Βαρδαλαχάκης ΟΙΚ2001 11:30-12:45 Zoom Μονοί Α.Μ.
Χαριστός ΟΙΚ1001 16:00-17:15 Zoom Ζυγοί Α.Μ.
Λαπατσιώρας ΟΙΚ3305 17:30-20:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.
Τσιώτας ΟΙΚ4101 17:30-20:15 WebEx Όλοι οι Α.Μ.
Χαριστός ΟΙΚ3201 19:00-20:15 Zoom Όλοι οι Α.Μ.

Κατεβάστε το πρόγραμμα σε pdf ή τυπώστε το στον εκτυπωτή σας

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.