Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξάμηνου Ακ. Έτους 2022/2023

Διδασκων Μαθημα Ωρα Αιθουσα Α.Μ.

Δευτέρα

Καλαϊτζιδάκης ΟΙΚ1002 08:30-09:45 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Σκαρτάδος ΟΙΚ3102 08:30-11:15 Δ2-B Όλοι οι Α.Μ.
Τζουβελέκας ΟΙΚ2005 10:00-11:15 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Δασκαλάκη ΟΙΚ3206 10:00-11:15 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Παπαϊωάννου ΟΙΚ1402 11:30-14:15 Β1-29 Μονοί Α.Μ.
Δράκος ΟΙΚ2501 11:30-14:15 ΔΙΕΣΤΑΠ Ζυγοί Α.Μ.
Τζουβελέκας ΟΙΚ4205 11:30-14:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Τσαγρής ΟΙΚ1006 14:30-15:45 Δ1-Α Μονοί Α.Μ.
Εμβαλωματής ΟΙΚ2006 14:30-15:45 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Τσαγρής ΟΙΚ1004 16:00-17:15 Δ1-Α Ζυγοί Α.Μ.
Τζίνιους ΟΙΚ2006 16:00-17:15 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Τζωτζές ΟΙΚ3310 17:30-20:15 Δ1-Α Όλοι οι Α.Μ.
Εμβαλωματής ΟΙΚ3503 17:30-20:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.

Τρίτη

Σταματόπουλος ΟΙΚ1005 08:30-09:45 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Τζωτζές ΟΙΚ2306 08:30-11:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Παναγόπουλος ΟΙΚ3209 08:30-11:15 ΣΚΕ Όλοι οι Α.Μ.
Τζουβελέκας ΟΙΚ2005 10:00-11:15 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Δασκαλάκη ΟΙΚ3206 10:00-11:15 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Παπαϊωάννου ΟΙΚ1402 11:30-14:15 Β1-29 Ζυγοί Α.Μ.
Δράκος ΟΙΚ2501 11:30-14:15 ΔΙΕΣΤΑΠ Μονοί Α.Μ.
Σπυριάδης ΟΙΚ3218 11:30-14:15 Δ2-Γ Όλοι οι Α.Μ.
Πηγουνάκης ΟΙΚ4203 11:30-14:15 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Βλάσσης ΟΙΚ3111 14:30-17:15 Β1-29 Όλοι οι Α.Μ.
Γιαρδόγλου ΟΙΚ3601 14:30-17:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Τσαγρής ΟΙΚ1006 17:30-18:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.
Εμβαλωματής ΟΙΚ2006 17:30-18:45 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Στυλίδης ΟΙΚ4209 17:30-20:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Τσαγρής ΟΙΚ1004 19:00-20:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Ζυγοί Α.Μ.
Τζίνιους ΟΙΚ2006 19:00-20:15 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.

Τετάρτη

Κουκουριτάκης ΟΙΚ2004 08:30-09:45 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Παναγόπουλος ΟΙΚ3210 08:30-11:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Στυλίδης ΟΙΚ3219 08:30-11:15 Αμφιθέατρο Α (Φιλοσοφικής) Όλοι οι Α.Μ.
Τσιώτας ΟΙΚ1006 10:00-11:15 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Γιαρδόγλου ΟΙΚ2303 11:30-14:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Καυκαλάς ΟΙΚ3114 11:30-14:15 Β1-29 Όλοι οι Α.Μ.
Ζορμπάς ΟΙΚ1004 14:30-15:45 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Κουτεντάκης ΟΙΚ3101 14:30-17:15 Αίθουσα 11 (Φιλοσοφικής) Όλοι οι Α.Μ.
Μαριάς ΟΙΚ3312 14:30-17:15 Δ2-Α Όλοι οι Α.Μ.
Γαγάνης ΟΙΚ4206 14:30-17:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Ζορμπάς ΟΙΚ2005 16:00-17:15 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Λαπατσιώρας ΟΙΚ1301 17:30-20:15 Δ3-7Α Όλοι οι Α.Μ.
Αποστολάκης ΟΙΚ3117 17:30-20:15 Β1-15 Όλοι οι Α.Μ.
Νικολαΐδης ΟΙΚ3302 17:30-20:15 Αμφιθέατρο Β (Φιλοσοφικής) Όλοι οι Α.Μ.
Βλάσσης ΟΙΚ4105 17:30-20:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.

Πέμπτη

Τσιώτας ΟΙΚ1006 08:30-09:45 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Κουκουριτάκης ΟΙΚ2004 08:30-09:45 Αμφιθέατρο Α (Φιλοσοφικής) Μονοί Α.Μ.
Γαγάνης ΟΙΚ2202 08:30-11:15 Αμφιθέατρο Β (Φιλοσοφικής) Όλοι οι Α.Μ.
Νικολίτσα ΟΙΚ1005 10:00-11:15 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Μαριάς ΟΙΚ2308 11:30-14:15 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Κουκουριτάκης ΟΙΚ3113 11:30-14:15 Δ2-B Όλοι οι Α.Μ.
Νικολαΐδης ΟΙΚ4303 11:30-14:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Σπυριάδης ΟΙΚ3220 14:30-17:15 Δ3-7Α Όλοι οι Α.Μ.
Παπαϊωάννου ΟΙΚ3402 14:30-17:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Δράκος ΟΙΚ4501 14:30-17:15 Εργαστήριο Η/Υ Όλοι οι Α.Μ.
Γιαννέλλης ΟΙΚ1002 17:30-18:45 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Πηγουνάκης ΟΙΚ3501 17:30-20:15 ΔΙΕΣΤΑΠ Όλοι οι Α.Μ.
Γιαννέλλης ΟΙΚ2004 19:00-20:15 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.

Παρασκευή

Νικολίτσα ΟΙΚ1005 08:30-09:45 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Καλαϊτζιδάκης ΟΙΚ1002 10:00-11:15 Καμπίτση Ζυγοί Α.Μ.
Σταματόπουλος ΟΙΚ1005 10:00-11:15 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Γιαννέλλης ΟΙΚ1002 11:30-12:45 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Καλαϊτζιδάκης ΟΙΚ4106 11:30-14:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Πηγουνάκης ΟΙΚ4203 11:30-14:15 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Γιαννέλλης ΟΙΚ2004 13:00-14:15 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Ζορμπάς ΟΙΚ1004 14:30-15:45 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Αποστολάκης ΟΙΚ3106 14:30-17:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Ζορμπάς ΟΙΚ2005 16:00-17:15 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.

Τυπώστε το πρόγραμμα στον εκτυπωτή σας

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.