Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξάμηνου Ακ. Έτους 2021/2022

Διδασκων Μαθημα Ωρα Αιθουσα Α.Μ.

Δευτέρα

Σταματόπουλος ΟΙΚ1005 08:30-09:45 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Τσαγρής ΟΙΚ2006 08:30-09:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.
Τσαγρής ΟΙΚ1004 10:00-11:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.
Τζουβελέκας ΟΙΚ2005 10:00-11:15 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Καλαϊτζιδάκης ΟΙΚ1002 11:30-12:45 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Παπαϊωάννου ΟΙΚ1402 11:30-14:15 Δ2-Γ Ζυγοί Α.Μ.
Τζουβελέκας ΟΙΚ4205 11:30-14:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Τζίνιους ΟΙΚ2006 14:30-15:45 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Χαριστός ΟΙΚ1004 16:00-17:15 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Χαριστός ΟΙΚ3104 17:30-20:15 Δ1-Α Όλοι οι Α.Μ.
Λαπατσιώρας ΟΙΚ3504 17:30-20:15 Δ3-7Α Όλοι οι Α.Μ.

Τρίτη

Σταματόπουλος ΟΙΚ1005 08:30-09:45 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Παναγόπουλος ΟΙΚ3209 08:30-11:15 Β1-29 Όλοι οι Α.Μ.
Τζουβελέκας ΟΙΚ2005 10:00-11:15 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Δράκος ΟΙΚ2501 11:30-14:15 ΔΙΕΣΤΑΠ Όλοι οι Α.Μ.
Αποστολάκης ΟΙΚ3106 11:30-14:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Δασκαλάκη ΟΙΚ3206 11:30-14:15 Δ1-Α Όλοι οι Α.Μ.
Πηγουνάκης ΟΙΚ4203 11:30-14:15 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Νικολαΐδης ΟΙΚ1301 14:30-17:15 Δ3 Όλοι οι Α.Μ.
Τζίνιους ΟΙΚ2006 14:30-15:45 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Βλάσσης ΟΙΚ3111 14:30-17:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Γιαννέλλης ΟΙΚ1002 17:30-18:45 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Σπυριάδης ΟΙΚ3218 17:30-20:15 Δ1-Α Όλοι οι Α.Μ.
Γιαρδόγλου ΟΙΚ3601 17:30-20:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Γιαννέλλης ΟΙΚ2004 19:00-20:15 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.

Τετάρτη

Κουκουριτάκης ΟΙΚ2004 08:30-09:45 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Γιαννέλλης ΟΙΚ2004 08:30-09:45 Δ3 Μονοί Α.Μ.
Παναγόπουλος ΟΙΚ3210 08:30-11:15 ΣΚΕ Όλοι οι Α.Μ.
Πηγουνάκης ΟΙΚ3501 08:30-11:15 ΔΙΕΣΤΑΠ Όλοι οι Α.Μ.
Γιαννέλλης ΟΙΚ1002 10:00-11:15 Δ3 Ζυγοί Α.Μ.
Τσιώτας ΟΙΚ1006 10:00-11:15 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Παπαϊωάννου ΟΙΚ1402 11:30-14:15 Δ1-Α Μονοί Α.Μ.
Δράκος ΟΙΚ2501 11:30-14:15 ΔΙΕΣΤΑΠ Όλοι οι Α.Μ.
Καυκαλάς ΟΙΚ3114 11:30-14:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Όλοι οι Α.Μ.
Μεραμβελιωτάκης ΟΙΚ3310 11:30-14:15 D2-B Όλοι οι Α.Μ.
Γαγάνης ΟΙΚ1006 14:30-15:45 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Γιαρδόγλου ΟΙΚ2303 14:30-17:15 Β1-26 Όλοι οι Α.Μ.
Κουτεντάκης ΟΙΚ3101 14:30-17:15 Β1-29 Όλοι οι Α.Μ.
Νικολαΐδης ΟΙΚ3302 14:30-17:15 Δ2-Γ Όλοι οι Α.Μ.
Παπαδόπουλος ΟΙΚ3103 17:30-20:15 Δ2-Γ Όλοι οι Α.Μ.
Σπυριάδης ΟΙΚ3220 17:30-20:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Όλοι οι Α.Μ.

Πέμπτη

Γαγάνης ΟΙΚ1006 08:30-09:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Ζυγοί Α.Μ.
Κουκουριτάκης ΟΙΚ3113 08:30-11:15 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Τσιώτας ΟΙΚ1006 10:00-11:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.
Γαγάνης ΟΙΚ4206 10:00-12:45 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Κουκουριτάκης ΟΙΚ2004 11:30-12:45 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Αποστολάκης ΟΙΚ3117 11:30-14:15 Β1-26 Όλοι οι Α.Μ.
Παπαδόπουλος ΟΙΚ4102 11:30-14:15 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Νικολίτσα ΣΚΕ3306 11:30-14:15 Δ2-Γ Όλοι οι Α.Μ.
Νικολίτσα ΟΙΚ1005 14:30-15:45 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Παπαϊωάννου ΟΙΚ3402 14:30-17:15 ΣΚΕ Όλοι οι Α.Μ.
Βλάσσης ΟΙΚ4105 14:30-17:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Δράκος ΟΙΚ4501 14:30-17:15 ΔΙΕΣΤΑΠ Όλοι οι Α.Μ.
Εμβαλωματής ΟΙΚ2005 16:00-17:15 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Χαριστός ΟΙΚ1004 17:30-18:45 Δ3-7Α Ζυγοί Α.Μ.
Εμβαλωματής ΟΙΚ3503 17:30-20:15 Εργαστήριο Η/Υ Όλοι οι Α.Μ.
Στυλίδης ΟΙΚ4209 17:30-20:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.

Παρασκευή

Νικολίτσα ΟΙΚ1005 08:30-09:45 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Σκαρτάδος ΟΙΚ3102 08:30-11:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Στυλίδης ΟΙΚ3219 08:30-11:15 Αμφιθέατρο Γ (Φιλοσοφικής) Όλοι οι Α.Μ.
Καλαϊτζιδάκης ΟΙΚ1002 10:00-11:15 Δ3-7Α Μονοί Α.Μ.
Εμβαλωματής ΟΙΚ2005 10:00-11:15 Αμφιθέατρο Β (Φιλοσοφικής) Μονοί Α.Μ.
Τσαγρής ΟΙΚ1004 11:30-12:45 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.
Καλαϊτζιδάκης ΟΙΚ4106 11:30-14:15 Α2-3 Όλοι οι Α.Μ.
Πηγουνάκης ΟΙΚ4203 11:30-14:15 Α2-2 Όλοι οι Α.Μ.
Τσαγρής ΟΙΚ2006 13:00-14:15 Αμφ. Αλεξανδρόπουλου Μονοί Α.Μ.
Μεραμβελιωτάκης ΟΙΚ2306 14:30-17:15 Δ3 Όλοι οι Α.Μ.
Αγγελάκης ΣΚΕ3309 14:30-17:15 Καμπίτση Όλοι οι Α.Μ.

Τυπώστε το πρόγραμμα στον εκτυπωτή σας

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.