Σύνδεση με την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα

 

espa banner

 

Διάστημα κατάθεσης αιτήσεων από 28/03/2024 έως και 21/04/2024.

 

Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος είναι το πρώτο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Από το 1995 το Τμήμα δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του να εργάζονται για διάστημα δύο μηνών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε κάποιο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα σχετιζόμενο με το αντικείμενο των σπουδών τους με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Οι φορείς αυτοί μπορεί να βρίσκονται είτε εντός Κρήτης είτε σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας, ακόμη και στην αλλοδαπή. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των ακαδημαϊκών γνώσεων των φοιτητών και η σύνδεση τους με την αγορά εργασίας. 

Κατά την περίοδο υλοποίησης της Πρακτικής  Άσκησης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης ασφαλίζει τους φοιτητές που συμμετέχουν σε αυτήν και προσφέρει, μετά την επιτυχή έκβασή της, αμοιβή που ανέρχεται στα 560 ευρώ. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης έχουν όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος που διανύουν το δεύτερο ή μεγαλύτερο έτος των σπουδών τους και δεν έχουν συμμετάσχει σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο παρελθόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγματοποιήσει ένας φοιτητής Πρακτική Άσκηση αποτελεί κατά τη διάρκεια αυτής να χρωστά τουλάχιστον ένα μάθημα, δηλαδή να μην ανακηρυχθεί ή καταστεί πτυχιούχος κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.

Η τελική επιλογή των ασκούμενων γίνεται με βάση:

  • το έτος σπουδών
  • τον αριθμό των μαθημάτων στα οποία οι φοιτητές έχουν εξεταστεί με επιτυχία
  • τον μέσο όρο της βαθμολογίας

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης γίνονται ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Στο τέλος του εαρινού εξαμήνου ανακοινώνεται η κατάταξη των φοιτητών με βάση τα προαναφερθέντα κριτήρια.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πρακτική Άσκηση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα  του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης ή στο 2831077412.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.