Πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει απονεμηθεί ο Χάρτης ERASMUS+ Ανώτατης Εκπαίδευσης, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές και φοιτήτριες να διεκπεραιώσουν ένα μέρος των σπουδών τους σε άλλο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού  με το οποίο συνεργάζεται το Τμήμα καθώς και να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε άλλη χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα. 

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα ERASMUS+ προσφέρει στους φοιτητές του Τμήματος: 

  • τη δυνατότητα μετακίνησης τους για σπουδές σε κάποιο από τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τα οποία έχει συνάψει διμερή συμφωνία το Π.Κ. (η σχετική λίστα με τα συνεργαζόμενα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα παρουσιάζεται εδώ). 
  • τη δυνατότητα μετακίνησης για πρακτική άσκηση σε κέντρα κατάρτισης, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, σχολεία, επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς (εξαιρούνται: Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί, φορείς Ε.Ε. και άλλοι που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων). Στα προγράμματα πρακτικής άσκησης μπορούν να συμμετέχουν και απόφοιτοι του τμήματος με την προϋπόθεση η μετακίνησή τους να έχει εγκριθεί όσο διατηρούν ακόμα τη φοιτητική ιδιότητα. 

Κατά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ERASMUS με σκοπό τη μετακίνηση για σπουδές, οι φοιτητές λαμβάνουν υποτροφία το ύψος της οποίας ορίζεται κάθε χρόνο από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και διαφοροποιείται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής. Αντίστοιχα για την πρακτική άσκηση η μηνιαία επιχορήγηση ποικίλλει από χώρα σε χώρα και ορίζεται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το έτος 2015-16 η μηνιαία επιχορήγηση για σπουδές κυμαίνονταν μεταξύ 350-450 ευρώ ενώ για την πρακτική άσκηση μεταξύ 480-580 ευρώ. Οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν επίσης ότι:

  • Αν θέλουν να παρατείνουν την διάρκεια της κινητικότητας τους, αυτό θα μπορεί να γίνει μέχρι κατ' ανώτατο αθροιστικά 12 μήνες, στον ίδιο κύκλο σπουδών, είτε πρόκειται για σπουδές είτε για πρακτική άσκηση. Η παράταση θα είναι μηδενικής χρηματοδότησης εκτός αν προκύψουν διαθέσιμοι πόροι χρηματοδότησης, για παράδειγμα από ακυρώσεις μετακίνησης άλλων ή από νέους πόρους του ΙΚΥ
  • Στη μετακίνηση για σπουδές θα δίνεται χρηματοδότηση για ένα εξάμηνο ή τρίμηνο σπουδών όπως ορίζεται από το Ίδρυμα Υποδοχής και το λοιπό διάστημα θα χαρακτηριστεί μηδενικής επιχορήγησης
  • Η μετακίνηση για πρακτική άσκηση θα είναι διάρκειας τριών μηνών με χρηματοδότηση και το λοιπό διάστημα μετακίνησης θα χαρακτηριστεί μηδενικής επιχορήγησης
  • Οι φοιτητές που έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν με το πρόγραμμα LLP/ERASMUS ή ERASMUS+ θα μετακινούνται χωρίς χρηματοδότηση αρχικά. Θα διερευνηθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης σε δεύτερο χρόνο ανάλογα με τα διαθέσιμα κονδύλια που θα προκύψουν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι φοιτητές μπορούν να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης ή στον Συντονιστή του προγράμματος στο Τμήμα.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.