Υποδομές και υπηρεσίες του Τμήματος

Tο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών εξυπηρετείται από δύο εργαστήρια προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών:

  • Διατμηματικό Εργαστήριο Στατιστικής και Πληροφορικής (ΔΙ.Ε.ΣΤΑ.Π.) της Πανεπιστημιούπολης Γάλλου, με σύγχρονες δυνατότητες για τηλεδιασκέψεις και εξ αποστάσεως μάθηση.
  • Εργαστήριο Υπολογιστών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, που διαθέτει δύο αίθουσες υπολογιστών. Τόσο οι φοιτητές όσο και το προσωπικό του Τμήματος έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στα δύο εργαστήρια που καλύπτουν εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες. Τα δύο αυτά εργαστήρια μαζί διαθέτουν πενήντα πέντε (100) ηλεκτρονικούς υπολογιστές με σύγχρονα λειτουργικά συστήματα

Μέσω των υπολογιστών των εργαστηρίων είναι δυνατή η πρόσβαση σε δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί σε αποσπώμενα μέσα και στους εξυπηρετητές αρχείων της Σχολής (file servers). Παράλληλα, τα εργαστήρια διαθέτουν εκτυπωτές μεγάλων δυνατοτήτων, τεχνολογίας laser, οι οποίοι είναι επίσης προσπελάσιμοι μέσω δικτύου. Επιπροσθέτως,τα εργαστήρια διαθέτουν DVD-ROMs, ψηφιοποιητές μεγάλης ανάλυσης και συσκευές εγγραφής DVD.

Για την εξυπηρέτηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας το Τμήμα διαθέτει φορητούς υπολογιστές και βιντεοπροβολείς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από το προσωπικό τουΤμήματος. Για λόγους ελέγχου και ασφαλείας όλοι οι υπολογιστές του Τμήματος συνδέονται σε τοπικό δίκτυο Ethernet με στατικές διευθύνσεις.

Στους χώρους του Τμήματος λειτουργεί δίκτυο ασύρματης πρόσβασης. Η υπηρεσία ασύρματης δικτύωσης προσφέρεται δωρεάν τόσο για τους φοιτητές και τοπροσωπικό του Τμήματος . Η πρόσβαση στην υπηρεσία είναι δυνατή μέσω της επιλογής του ασύρματου δικτύου eduroam με χρήση των Υπηρεσιών Καταλόγου του Ιδρύματος.

Τέλος, το Τμήμα διαθέτει διαπιστευμένη Αίθουσα Τηλεδιασκέψεων, η οποία πληροί τους όρους για υποστήριξη όλων των εξ αποστάσεως διοικητικών διαδικασιών (π.χ. εκλογές μελών ΔΕΠ, υποστήριξη διατριβών, συνεδρίαση συλλογικών οργάνων κλπ).

Για τη διαθεσιμότητα των αιθουσών μπορείτε να δείτε το ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων της Σχολής που υπάρχει στη δεξιά στήλη.

Λογισμικό και Εφαρμογές

Οι υπολογιστές των εργαστηρίων φιλοξενούν λογισμικό για επεξεργασία κειμένου, φύλλα υπολογισμών, παρουσιάσεις, καθώς και εξειδικευμένο λογισμικό για τις ανάγκες τωνμαθημάτων του Τμήματος, ενώ παράλληλα παρέχουν τη δυνατότητα για πληροφοριακές υπηρεσίες (π.χ. βάσεις δεδομένων σε δίκτυο) και υπηρεσίες Διαδικτύου (όπως remote login, μεταφορά αρχείων, πλοήγηση κλπ). Επίσης, οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται για εξατομικευμένη εξάσκηση στο πλαίσιο των μαθημάτων ξένων γλωσσών και των σεμιναρίων.

Σε ό,τι αφορά το λογισμικό το Τμήμα έχει προσανατολιστεί στη χρήση Ελεύθερου Λογισμικού - Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα Free and Open Source Software. Τολογισμικό που χρησιμοποιείται έχει δοκιμαστεί και έχει διαπιστωθεί ότι ικανοποιεί τις ανάγκες των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και των διοικητικών διαδικασιών. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα στο ΔΙΕΣΤΑΠ.

Για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας χρησιμοποιείται η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης moodle. Το moodle φιλοξενεί υλικό των μαθημάτων του Τμήματος και είναι προσβάσιμο από όλους τους φοιτητές. Για την πρόσβαση στο moodle πρέπει χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία των Υπηρεσιών Καταλόγου.

Δειτε περισσοτερα
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.