Ψηφιακές υπηρεσίες προς τους φοιτητές

Με την είσοδο τους στο Τμήμα, όλοι οι φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) έχουν πρόσβαση στις ακόλουθες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κρήτης:

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Γραμματείας (Student's Web) είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο διαδικτυακό εργαλείο που αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση και αλληλεπίδραση των φοιτητών με τη Γραμματεία του Τμήματος. Ειδικότερα το Student's Web δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές:

  • να κάνουν εγγραφές/δηλώσεις μαθημάτων κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο (ο μόνος τρόπος που μπορούν να γίνουν δηλώσεις κάθε εξάμηνο).

  • να ελέγχουν τη βαθμολογία που έλαβαν στα μαθήματα που συμμετέχουν.

  • να υποβάλλουν αιτήματα προς τη γραμματεία όπως έκδοση βεβαίωσης σπουδών και αναλυτικής βαθμολογίας.

  • να κάνουν αίτηση για αναβαθμολόγηση ή επαναδήλωση μαθημάτων.

  • να ενημερώνονται για τις ανακοινώσεις που αναρτά η Γραμματεία του Τμήματος και αφορούν τις σπουδές τους.

Οι πρωτοετείς φοιτητές λαμβάνουν τους κωδικούς εισόδου στο Student's Web από τη Γραμματεία του Τμήματος κατά την εγγραφή τους στο Τμήμα

Υπηρεσίες Καταλόγου

Kάθε μέλος της κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης με επίσημη ιδιότητα (π.χ. διδάσκοντες, υπάλληλοι, φοιτητές) είναι καταχωρημένο στον κατάλογο του Ιδρύματος. Η καταχώρηση χρηστών στην υπηρεσία καταλόγου γίνεται αυτόματα. Tα στοιχεία καταχώρησης για τους φοιτητές δίδονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων μέσω του Συστήματος των Γραμματειών. Με την εγγραφή στον κατάλογο το κάθε μέλος του Ιδρύματος καθίσταται εν δυνάμει χρήστης όλων εκείνων των υπηρεσιών που παρέχονται κεντρικά, όπως:

  • το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (δείτε περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο)

  • η ασύρματη δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω του παγκόσμιου ακαδημαϊκού δικτύου eduroam.

  • το εικονικό ιδιωτικό δίκτυο ή Virtual Private Network-VPN μέσω του οποίου ο χρήστης πλοηγείται στο διαδίκτυο με διεύθυνση του Πανεπιστημίου Κρήτης και μπορεί να προσπελάσει κλειστούς διαδικτυακούς τόπους επιστημονικών περιοδικών στα οποία το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι συνδρομητής (δείτε περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο

  • η πρόσβαση στο πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ, που αφορά στην αυτοματοποίηση της επιλογής και διανομής των συγγραμμάτων, για όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας.

  • η πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης eClass

Όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές, κατά την εγγραφή τους στο Τμήμα, λαμβάνουν από τη Γραμματεία του Τμήματος οδηγίες ενεργοποίησης των προσωπικών τους κωδικών για όλες τις υπηρεσίες που τους παρέχονται ηλεκτρονικά. Οι κωδικοί των Υπηρεσιών Καταλόγου ενεργοποιούνται από την ιστοσελίδα http://myaccount.uoc.gr.

Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ

Οι φοιτητές, σύμφωνα με την επιλογή μαθημάτων που κάνουν σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο δικαιούνται τα αντίστοιχα συγγράμματα που έχουν ορίσει οι διδάσκοντες στα περιγράμματα ύλης των μαθημάτων. Η διαδικασία για τη δήλωση συγγραμμάτων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ με τη βοήθεια των Υπηρεσιών Καταλόγου του Ιδρύματος. Για να μπορέσει να πραγματοποιήσει δήλωση συγγραμμάτων ένας φοιτητής απαιτούνται οι κωδικοί πρόσβασης των Υπηρεσιών Καταλόγου (username - password).

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.