Το βασικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική (MSc in Economic Theory and Policy) και δεν προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων.

Το Πρόγραμμα έχει στόχο την εξειδίκευση των φοιτητών σε θέματα Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής και την παροχή των απαραίτητων εφοδίων για την επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων του σε σχετικά με την οικονομική επιστήμη επαγγέλματα. Ο χαρακτήρας του Προγράμματος προβάλλει την αναγκαιότητα της πολύπλευρης ανάλυσης των ζητημάτων της Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής. Βάσει αυτής, οι φοιτητές του Προγράμματος θα διευρύνουν τις γνώσεις τους ως προς:

  • τα θεωρητικά εργαλεία που απαιτούνται για την κατανόηση των προβλημάτων της οικονομικής ανάλυσης,
  • τα μεθοδολογικά εργαλεία εμπειρικής ανάλυσης των εφαρμογών των Οικονομικών
  • τον σχεδιασμό και τις εφαρμογές οικονομικών πολιτικών,
  • τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τις αποφάσεις των επενδυτών  

 

 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.