Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2020-21

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης, λαμβάνοντας υπόψη: - τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 2, σημ. (κβ) του ν. 4485/2017, - το απόσπασμα πρακτικών της υπ' αριθμ. 106ης/25-06-2020 συνεδρίασης της Κοσμητείας της  Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, - το υπ' Αριθμ. Γεν. Πρωτ.: 7997/20-07-2020 έγγραφο του Κοσμήτορα της Σχολής  Κοινωνικών Επιστημών, Καθηγητή Δημήτρη Μυλωνάκη και έπειτα από συζήτηση, εγκρίνει το ημερολόγιο της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, όπως αυτό εγκρίθηκε από την υπ' αριθμ. 106/25-06-2020 συνεδρίαση της Κοσμητείας της εν λόγω Σχολής, το οποίο έχει ως ακολούθως: 

 

Ημερολόγιο Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

 Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020

31/8/2020 έως 26/9/2020
Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου
28/9/2020 έως 8/1/2020 (13 εβδομάδες)
Διακοπές Χριστουγέννων
24/12/2020 έως 6/1/2021 
Εξετάσεις Χειμερινού Εξαμήνου 11/1/2021 έως 30/1/2021
Μαθήματα Εαρινού εξαμήνου 8/2/2021 έως 22/5/2021 (13 εβδομάδες)
Διακοπές Πάσχα 26/4/2021 έως 7/5/2021
Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου 31/5/2021 έως 19/6/2021

Ορκωμοσίες Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Ορκωμοσία Νοεμβρίου
 
Ορκωμοσία Χειμερινού Εξαμήνου
 
Ορκωμοσία Εαρινού Εξαμήνου
                                     
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.