Ώρες Εξυπηρέτησης

Ονοματεπωνυμο Γραφειο κτιριο Ωρες
Α2.109
Α2

Δευτέρα: 13:00 έως 14:30

Πέμπτη: 13:00 έως 14:30

Α2.101
A2

Τρίτη: 13:00 έως 14:30

Πέμπτη: 14:30 έως 16:00

Α2.112
Α2

Τρίτη: 13:00 έως 14:30

Τετάρτη: 11:30 έως 13:00

Α2.103
Α2

Πέμπτη: 16:00 έως 17:30

Παρασκευή: 10:00 έως 11:30

Α2.110
Α2

Τρίτη: 14:00 έως 16:00

Α2.105
Α2

Δευτέρα: 13:30 έως 14:30

Τρίτη: 11:30 έως 14:30

ΚΕΜΕ-Δ6
Δ ΙΣΟΓΕΙΟ (ΚΕΜΕ)

Δευτέρα: 14:30 έως 15:30

Τρίτη: 14:30 έως 16:30

Α2.107
Α2

Τετάρτη: 16:00 έως 17:30

Παρασκευή: 14:30 έως 16:00

Α2.115
Α2

Τρίτη: 17:00 έως 18:30

Παρασκευή: 17:30 έως 19:00

Α2.001
Α2

Δευτέρα: 16:10 έως 17:30

Τρίτη: 16:15 έως 17:30

Α2.006
Α2

Δευτέρα: 10:00 έως 11:30

Τετάρτη: 10:00 έως 11:30

A2.002
A2

Τετάρτη: 12:00 έως 14:00

Πέμπτη: 13:30 έως 15:30

Α2.108
Α2

Τετάρτη: 12:00 έως 14:00

Α2.001
Α2

Δευτέρα: 15:00 έως 17:00

Τρίτη: 15:00 έως 17:00

Α5.002
Α5

Τετάρτη: 15:15 έως 17:15

Α2.113
Α2

Τετάρτη: 16:30 έως 17:30

Πέμπτη: 13:30 έως 14:30

Α4.001
Α4

Πέμπτη: 08:30 έως 10:00

Παρασκευή: 10:00 έως 11:30

Α5.001
Α5

Τρίτη: 11:30 έως 13:30

Τετάρτη: 11:30 έως 13:30

Α2.104
Α2

Δευτέρα: 14:30 έως 15:30

Τρίτη: 14:30 έως 16:30

KEME-Δ6
Δ ΙΣΟΓΕΙΟ (ΚΕΜΕ)

Τρίτη: 09:00 έως 10:30

Πέμπτη: 11:30 έως 13:00

Α2.005
Α2

Δευτέρα: 09:30 έως 11:30

Τρίτη: 09:30 έως 11:30

Α2.003
Α2

Τρίτη: 14:30 έως 16:00

Παρασκευή: 14:30 έως 16:00

Α2.007
Α2

Τρίτη: 12:00 έως 13:30

Τετάρτη: 09:30 έως 11:00

Α2.114
Α2

Δευτέρα: 11:30 έως 13:00

Τρίτη: 11:30 έως 13:00

Α2.106
Α2

Τετάρτη: 14:30 έως 16:00

Παρασκευή: 14:30 έως 16:00

Α2.102
A2

Τρίτη: 11:30 έως 14:30

A5.011
A2

Τετάρτη: 14:00 έως 16:00

Παρασκευή: 14:00 έως 16:00

Α2.004
Α2

Τρίτη: 16:30 έως 17:30

Τετάρτη: 11:30 έως 12:30

Γραμματεία
'Ωρες Εξυπηρέτησης Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 11:00-13:00
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.