Ώρες Εξυπηρέτησης

Ονοματεπωνυμο Γραφειο κτιριο Ωρες
Α2.109
Α2

Τετάρτη: 15:00 έως 17:00

Παρασκευή: 15:00 έως 17:00

Παρασκευή: 12:00 έως 14:30

Α2.101
A2

Τρίτη: 13:00 έως 14:30

Πέμπτη: 16:00 έως 17:30

Α2.112
Α2

Τετάρτη: 13:00 έως 14:30

Πέμπτη: 11:00 έως 12:30

Α2.115
Α2

Τρίτη: 19:00 έως 20:30

Τετάρτη: 10:00 έως 11:30

Α2.105
Α2

Δευτέρα: 10:30 έως 11:30

Τρίτη: 11:00 έως 13:00

ΚΕΜΕ-Δ6
Δ ΙΣΟΓΕΙΟ (ΚΕΜΕ)

Πέμπτη: 12:00 έως 14:00

Παρασκευή: 09:30 έως 11:00

Α2.107
Α2

Δευτέρα: 13:30 έως 14:30

Τρίτη: 10:30 έως 11:30

Α2.107
Α2

Τρίτη: 11:30 έως 12:30

Παρασκευή: 10:00 έως 12:00

ΚΕΜΕ
ΚΕΜΕ

Πέμπτη: 10:00 έως 11:00

A2.002
A2

Τετάρτη: 12:00 έως 14:00

Πέμπτη: 09:00 έως 11:00

Α2.108
Α2

Τετάρτη: 12:00 έως 14:00

Πέμπτη: 16:00 έως 17:00

Παρασκευή: 16:00 έως 17:00

Τρίτη: 16:45 έως 17:30

Τρίτη: 20:15 έως 20:45

Τετάρτη: 16:00 έως 17:30

Πέμπτη: 13:30 έως 14:30

Α5.002
Α5

Τετάρτη: 15:15 έως 17:15

Πέμπτη: 11:00 έως 13:30

Α2.113
Α2

Δευτέρα: 13:00 έως 14:00

Τετάρτη: 13:00 έως 14:00

Α4.001
Α4

Τρίτη: 11:15 έως 12:45

Τρίτη: 11:15 έως 12:45

Α5.001
Α5

Τρίτη: 11:30 έως 13:30

Τετάρτη: 11:30 έως 13:30

Α2.103
Α2

Τετάρτη: 14:00 έως 16:00

Πέμπτη: 13:15 έως 14:15

Α2.104
Α2

Δευτέρα: 13:30 έως 14:30

Παρασκευή: 11:30 έως 13:30

Δευτέρα: 12:00 έως 13:30

Τρίτη: 12:00 έως 13:30

KEME-Δ6
Δ ΙΣΟΓΕΙΟ (ΚΕΜΕ)

Τρίτη: 10:00 έως 11:30

Τετάρτη: 10:00 έως 11:30

Α2.114
Α2

Δευτέρα: 12:00 έως 13:30

Τρίτη: 12:00 έως 13:30

Α2.005
Α2

Παρασκευή: 11:30 έως 13:00

Α2.106
Α2

Δευτέρα: 11:15 έως 12:45

Τρίτη: 14:15 έως 15:45

Α2.102
A2

Δευτέρα: 13:00 έως 14:30

Τρίτη: 10:00 έως 11:30

Τετάρτη: 14:30 έως 15:30

A5.011
A2

Τρίτη: 09:30 έως 11:30

Παρασκευή: 09:30 έως 11:30

Α2.004
Α2

Πέμπτη: 13:00 έως 14:30

Γραμματεία
'Ωρες Εξυπηρέτησης Τρίτη και Πέμπτη 12:00-15:00
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.