Αξιολόγηση Προπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως και όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, ανταποκρινόμενο σε πρόσκληση της ΕΘΑΑΕ, υπέβαλε αίτηση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος. Η διαδικασία της Πιστοποίησης πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2019 ενώ η Έκθεση και το Πιστοποιητικό παρελήφθησαν μέσα στο 2020.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.