Η επιλογή των σπουδών σας είναι σημαντική απόφαση

Μετά το τέλος των Πανελληνίων Εξετάσεων, η σημαντικότερη απόφαση που πρέπει να λάβουν οι υποψήφιοι είναι η επιλογή του συγκεκριμένου επιστημονικού κλάδου που θα ακολουθήσουν καθώς και του ακαδημαϊκού Τμήματος που θα φοιτήσουν. Ένα σημαντικό κριτήριο επιλογής του επιστημονικού κλάδου είναι η ευρύτητα των σπουδών που παρέχει σε συνδυασμό με την δυνατότητα που δίνει στους μελλοντικούς απόφοιτους να οικοδομήσουν το επαγγελματικό τους μέλλον σε στέρεα και ισχυρή βάση. Πρωτίστως, βέβαια, ο τομέας που θα επιλέξουν θα πρέπει να είναι ελκυστικός στους υποψήφιους φοιτητές από επιστημονική άποψη. Η επιλογή του Τμήματος φοίτησης είναι μια επίσης εξαιρετικά σημαντική απόφαση, η οποία θα πρέπει να γίνεται με βάση την ακαδημαϊκή αναγνώριση του Τμήματος, την απήχηση που έχει στην αγορά εργασίας αλλά και τις δυνατότητες που δίνει στους αποφοίτους του για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές υψηλού κύρους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης πιστεύουμε ότι προσφέρουμε μια εξαιρετική ευκαιρία σπουδών ανωτάτου επιπέδου στον ευρύτερο χώρο των Οικονομικών Επιστημών. Επιλέγοντας το Τμήμα μας, οι υποψήφιοι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν στέρεες βάσεις στη συναρπαστική επιστήμη των Oικονομικών διευρύνοντας στο μέγιστο βαθμό τις επαγγελματικές ή ερευνητικές τους προοπτικές. Η Οικονομική Επιστήμη συνδυάζει τα τεχνικά εργαλεία (μαθηματικά, στατιστική και οικονομετρία) με την γνώση του κοινωνικοοικονομικού γίγνεσθαι. Προσφέροντας πολύπλευρες και σε βάθος γνώσεις, το πτυχίο των Οικονομικών Επιστημών προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εργασίας στο χώρο της αγοράς και των επιχειρήσεων, σε οργανισμούς και δημόσιους φορείς που ασχολούνται με την οικονομία, στον χρηματοοικονομικό και τραπεζικό τομέα, κ.λπ.

Η διεθνής αναγνώριση ενός Τμήματος και του ακαδημαϊκού του προσωπικού, παίζει καθοριστικό ρόλο και στην ικανότητα των αποφοίτων του να γίνουν δεκτοί σε σημαντικά Πανεπιστήμια του εξωτερικού και της Ελλάδας. Τα τελευταία χρόνια οι πτυχιούχοι μας γίνονται κατά κανόνα δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε όλους τους κλάδους των Οικονομικών, στην Ελλάδα αλλά και σε πολύ γνωστά Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Στο Τμήμα λειτουργούν δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική και στην Επιχειρηματική Οικονομική.

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου  Κρήτης ιδρύθηκε το 1987. Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή της Οικονομικής Επιστήμης μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας. Ανταποκρίνεται στις ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας και κοινωνίας καλύπτοντας ένα εύρος μαθημάτων όπως η Μικροοικονομική και Μακροοικονομική Θεωρία, η Βιομηχανική Οικονομική και η Στρατηγική των Επιχειρήσεων, τα Δημόσια και Διεθνή Οικονομικά, τα Οικονομικά της Εργασίας και του Περιβάλλοντος, τα Χρηματοοικονομικά, η Πολιτική Οικονομία καθώς και οι Ποσοτικές Μέθοδοι όπως η Στατιστική και η Οικονομετρία. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να αποκομίσουν μια γενικότερη εκπαίδευση επιλέγοντας μαθήματα από όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Επίσης, οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ένα μέρος των σπουδών τους, και συγκεκριμένα μέχρι δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, στο εξωτερικό μέσω του Προγράμματος Erasmus.

Στο Τμήμα λειτουργεί επίσης Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, μέσω του οποίου οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε έναν ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα σχετιζόμενο με το αντικείμενο σπουδών τους.  Στόχος του Προγράμματος είναι η ενίσχυση των ακαδημαϊκών γνώσεων των φοιτητών και η σύνδεση τους με την αγορά εργασίας. Το Πρόγραμμα μας είναι το μεγαλύτερο -από πλευράς συμμετοχής φοιτητών- Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Προσκαλούμε λοιπόν τους νέους υποψηφίους που ενδιαφέρονται για ανώτατες σπουδές στις Οικονομικές Επιστήμες, και που επιθυμούν να αποκτήσουν ένα πτυχίο υψηλού κύρους, να έρθουν στο Τμήμα μας.

 

Γ. Σταματόπουλος

Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.