Η επιλογή των σπουδών σας είναι σημαντική απόφαση

Αγαπητοί υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες,

Μετά το τέλος των Πανελληνίων Εξετάσεων, η σημαντικότερη απόφαση που πρέπει να λάβετε είναι η επιλογή του επιστημονικού κλάδου που θα ακολουθήσετε καθώς και του ακαδημαϊκού Τμήματος στο οποίο θα φοιτήσετε. Η επιλογή του επιστημονικού κλάδου θα πρέπει να αντανακλά τα ενδιαφέροντα και κλίσεις σας, καθώς και τις επαγγελματικές προοπτικές που ανοίγονται μετά την αποφοίτηση. Η επιλογή του Τμήματος φοίτησης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν την ακαδημαϊκή αναγνώριση του Τμήματος στη χώρα και διεθνώς, και την απήχηση που έχει στην αγορά εργασίας.

Τα Οικονομικά αποτελούν έναν ιδιαίτερο και πολυδιάστατο επιστημονικό κλάδο. Συνδυάζουν και χρησιμοποιούν εργαλεία από τα Μαθηματικά,  τη Στατιστική, την Πληροφορική, για να αναλύσουν κάθε πλευρά και πτυχή της οικονομικής δραστηριότητας και της οικονομικής συμπεριφοράς των ατόμων, καθώς και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ οικονομίας, κοινωνίας, κ.λπ. Η μελέτη των οικονομικών φαινομένων δεν περιορίζεται όμως μόνο στη χρήση των εργαλείων ανάλυσης. Προϋποθέτει, και προλειαίνει, και τη χρήση της κριτικής σκέψης και του ορθού λόγου, κάνοντας εν τέλει την επιστήμη των Οικονομικών όντως μοναδική.

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και οι διδάσκοντες του είναι αφοσιωμένοι στην έρευνα και τη διδασκαλία στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1987 και είναι σταθερά προσανατολισμένο στην παροχή σπουδών οι οποίες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην οικονομική επιστήμη καθώς και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 προσφέρει δύο εξειδικεύσεις/κατευθύνσεις πτυχίου, την «Επιχειρηματική Οικονομική» και την «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική». Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές και φοιτήτριες να επιλέξουν μαθήματα από μια ευρεία γκάμα γνωστικών αντικειμένων. Επίσης, οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ένα μέρος των σπουδών τους στο εξωτερικό μέσω του Προγράμματος Erasmus.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν εξαιρετικές προοπτικές εργασίας στο χώρο της αγοράς και των επιχειρήσεων, σε οργανισμούς και δημόσιους φορείς, στον χρηματοοικονομικό και τραπεζικό τομέα, σε ερευνητικούς φορείς κ.λπ. Η αναγνώριση του Τμήματος και του ακαδημαϊκού του προσωπικού βοηθά επίσης τους πτυχιούχους του να γίνουν δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε πολλούς κλάδους των Οικονομικών στην Ελλάδα αλλά και σε γνωστά Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Στο Τμήμα λειτουργούν δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική και στην Επιχειρηματική Οικονομική, καθώς και πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών.

Στο Τμήμα λειτουργεί επίσης Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, μέσω του οποίου οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε έναν ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα σχετιζόμενο με το αντικείμενο σπουδών τους.  Στόχος του Προγράμματος είναι η ενίσχυση των ακαδημαϊκών γνώσεων των φοιτητών και φοιτητριών και η σύνδεση τους με την αγορά εργασίας. Το Πρόγραμμα μας είναι το μεγαλύτερο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Σε περίπτωση που θέλετε να μαθαίνετε τα νέα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, μπορείτε να παρακολουθείτε τόσο την ιστοσελίδα μας, https://economics.soc.uoc.gr/el, όσο και τα κοινωνικά δίκτυα μας:

Facebook: https://www.facebook.com/UoC.Economics/
Twitter: https://twitter.com/uoceconomics
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/department-of-economics-university-of-crete
Youtube: https://www.youtube.com/@EconDeptUoC

Γιώργος Σταματόπουλος
Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.