Πρόσκληση για Σύλλογο Αποφοίτων

Από την ίδρυσή του το 1987, το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει ως στόχο τη διδασκαλία σε υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο. Στα 33 χρόνια που ακολούθησαν, εκατοντάδες φοιτητές ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους και αρκετοί από αυτούς διακρίθηκαν σε τομείς της ακαδημαϊκής, επιστημονικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής της χώρας και του εξωτερικού.

Το Τμήμα θεωρεί τους αποφοίτους αυτούς ως κύριους πρεσβευτές του στην κοινωνία και επιθυμεί την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους. Για το λόγο αυτό, έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια προσέγγισης των αποφοίτων μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Τμήματος.

Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η δημιουργία ενός κοινωνικού δικτύου όπου παλιοί και νέοι απόφοιτοί επικοινωνούν μεταξύ τους, ενημερώνονται και ενημερώνουν το Τμήμα για την επαγγελματική τους εξέλιξή τους μετά την αποφοίτηση.

Απώτερος σκοπός της ενέργειας αυτής είναι η ενίσχυση της αίσθησης ταυτότητας και ενότητας των αποφοίτων του Τμήματος, η ανάπτυξη σχέσεων με εκπαιδευτικούς και επιχειρηματικούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού και η δημιουργία μιας δυναμικής "κοινότητας" μεταξύ φοιτητών και αποφοίτων.

Απευθυνόμενοι σε όλους τους αποφοίτους του προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού προγράμματος, το Τμήμα σας προσκαλεί να εγγραφείτε στη βάση δεδομένων του συλλόγου αποφοίτων συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στη φόρμα του παρακάτω συνδέσμου:

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.