Βελτιώστε την λειτουργία του Τμήματος

Για τη βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος, και τον εντοπισμό δυσλειτουργιών, έχει τεθεί σε λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής παραπόνων και υποδείξεων, μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Η υποβολή παραπόνου/υπόδειξης γίνεται επώνυμα προς τον Πρόεδρο του Τμήματος, ενώ ανάλογα με τη σοβαρότητα του θέματος λαμβάνει γνώση και η Συνέλευση του Τμήματος. Για το λόγο αυτό, πριν από την υποβολή, χρειάζεται να δοθούν τα διαπιστευτήρια του χρήστη από την Υπηρεσία Καταλόγου, δηλαδή η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και ο σχετικός κωδικός.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος θα απαντά γραπτώς σε κάθε φοιτητή/φοιτήτρια που υποβάλλει παράπονο/υπόδειξη μέσω της φόρμας.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.