Βελτιώστε την λειτουργία του Τμήματος

Για τη βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος και τον εντοπισμό δυσλειτουργιών, έχει τεθεί σε λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής παραπόνων και υποδείξεων, μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στον σύνδεσμο.

Η υποβολή παραπόνου/υπόδειξης γίνεται μόνο επώνυμα προς τον Πρόεδρο του Τμήματος, ενώ ανάλογα με τη σοβαρότητα του θέματος λαμβάνει γνώση και η Συνέλευση του Τμήματος. Για το λόγο αυτό, πριν από την υποβολή, χρειάζεται να δοθούν τα διαπιστευτήρια του χρήστη από την Υπηρεσία Καταλόγου, δηλαδή η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και ο σχετικός κωδικός.

Η φόρμα υποβολής του παραπόνου περιέχει μια σειρά θεμάτων και ένα χώρο για σύντομη ανάπτυξη του προβλήματος. Αν ο χρήστης δεν καλύπτεται από τα δεδομένα θέματα, μπορεί να διαλέξει την κενή επιλογή και να συμπληρώσει ο ίδιος το θέμα που τον απασχολεί. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τον Πρόεδρο και τη Γραμματέα του Τμήματος

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.