Το ασφαλές, καθαρό και υγιεινό περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας

Στο Τμήμα μας υπάρχει Επιτροπή Ασφάλειας και Υγιείας για την σύνθεση της οποίας μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα μας ή την Γραμματεία του Τμήματος. Σκοπός της Επιτροπής είναι η προστασία των χώρων του Τμήματος αλλά και η ασφάλεια και υγιεία του προσωπικού και των φοιτητών μας. Πέρα όμως από τις προσπάθειες των μελών της Επιτροπής αλλά και του προσωπικού είναι σημαντική η συμβολή των φοιτητών και φοιτητριών μας για τη διατήρηση του περιβάλλοντος και την ασφάλεια όλων μας. Ο σεβασμός και η προστασία των χώρων του Πανεπιστημίου είναι υπόθεση όλων μας. 

Η χρηματοδότηση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ειδικά του Πανεπιστημίου Κρήτης δεν αφήνει περιθώρια συνεχούς επισκευής ζημιών και φθορών (σβησίματα/βαψίματα στους τοίχους). Τα ποσά που δαπανούμε για την αποκατάσταση των φθορών και τον ευπρεπισμό του ιδρύματος θα μπορούσαν να δαπανηθούν σε πιο αποτελεσματικές χρήσεις βελτιώνοντας τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους φοιτητές και κάνοντας παράλληλα αποτελεσματικότερη την εκπαιδευτική διαδικασία.

Στο παρακάτω πίνακα παρατίθενται μερικά χρήσιμα τηλέφωνα για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης:

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Πρώτες Βοήθειες
166
Πυροσβεστική Υπηρεσία
199
Άμεση Δράση
100 
Φύλακας Πανεπιστημιούπολης 2831077730
Τμήμα Συντήρησης Πανεπιστημιούπολης 2831077718
Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου 2831087100
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.