Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Κρήτης

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως μέλος της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, έχει ως στόχο τη διδασκαλία και την έρευνα σε υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο. Το αντικείμενο σπουδών και έρευνας του Τμήματος εκτείνεται σε όλο το φάσμα της οικονομικής επιστήμης και των εφαρμογών της όπως η μικροοικονομική και μακροοικονομική ανάλυση, η διεθνής χρηματοδότηση, η οικονομική της εργασίας, το στρατηγικό μάνατζμεντ, η πολιτική οικονομία, η βιομηχανική οργάνωση και στρατηγική επιχειρήσεων, η οικονομική ιστορία καθώς και στα σχετικά ποσοτικά εργαλεία των μαθηματικών, στατιστικής και οικονομετρίας. 

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1987 και ξεκίνησε οργανωμένες μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στις Οικονομικές Επιστήμες από το 2002. Θέτει ως προτεραιότητα να συγκεντρώνει σταθερά υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό, καθηγητές και φοιτητές στα μεταπτυχιακά του προγράμματα. Οι καθηγητές του Τμήματος καλύπτουν έναν ευρύ χώρο αντικειμένων και έχουν δημοσιεύσεις σε ορισμένα από τα κορυφαία επιστημονικά περιοδικά του χώρου. 

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών προσελκύει φοιτητές υψηλής ποιότητας, οι οποίοι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους έχουν εξαιρετικές προοπτικές για απασχόληση στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα και σε διάφορους χώρους όπως της διοίκησης επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικής, τραπεζικής και συμβουλευτικών οικονομικών υπηρεσιών. Επίσης, οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν στέρεες βάσεις στην οικονομική επιστήμη και στα σχετικά εργαλεία και γίνονται κατά κανόνα δεκτοί σε κορυφαία μεταπτυχιακά προγράμματα διεθνώς τόσο στην προχωρημένη οικονομική ανάλυση όσο και σε εφαρμοσμένες κατευθύνσεις. 

Το Τμήμα προσφέρει δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική και στην Επιχειρηματική Οικονομική - ΤΙΜΕ ΜΒΕ. Το πρώτο ξεκίνησε την λειτουργία του το 2002 και βασικός του στόχος είναι οι φοιτητές του προγράμματος να διευρύνουν τις γνώσεις τους ως προς: α) τα θεωρητικά εργαλεία με σκοπό την κατανόηση των προβλημάτων της οικονομικής ανάλυσης β) τις πρακτικές ικανότητες σχεδιασμού και εφαρμογής οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και γ) τα μεθοδολογικά εργαλεία εξειδίκευσης της εφαρμογής των οικονομικών προγραμμάτων. 

Το δεύτερο ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2016/17 σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Παν/μίου Κύπρου και το Business Economics Group του Wageningen University της Ολλανδίας. Σε αντίθεση με τα γενικά μεταπτυχιακά προγράμματα στη διοίκηση επιχειρήσεων (ΜΒΑ) που προσφέρονται από πολλά Ιδρύματα στην Ελλάδα, το ΤΙΜΕ ΜΒΕ εστιάζει το ακαδημαϊκό του περιεχόμενο σε ένα σημαντικό τομέα της σύγχρονης επιχειρηματικότητας προκειμένου να εκπαιδεύσει τα μελλοντικά στελέχη στην οικονομική εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών


Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Τμήματος.  

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθ. Παντελής Καλαϊτζιδάκης

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.