Εφαρμοσμένη έρευνα στις Οικονομικές Επιστήμες

Στο Τμήμα λειτουργούν εξειδικευμένα εργαστήρια τα οποία χρησιμοποιούνται από μέλη ΔΕΠ και μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται για εφαρμοσμένη έρευνα στις Οικονομικές Επιστήμες. Τα εργαστήρια καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα της ακαδημαϊκή έρευνας που πραγματοποιείται στο Τμήμα.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.