Εφαρμοσμένη έρευνα στις Οικονομικές Επιστήμες

Στο Τμήμα λειτουργούν εξειδικευμένα εργαστήρια τα οποία χρησιμοποιούνται από τα μέλη ΔΕΠ, τους μεταπτυχιακούς και όσους από τους προπτυχιακούς φοιτητές που τους ενδιαφέρει ή εφαρμοσμένη έρευνα στις Οικονομικές Επιστήμες. Τα εργαστήρια καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα της ακαδημαϊκή έρευνας που πραγματοποιείται στο Τμήμα 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.