Υψηλού επιπέδου αναγνωρισμένη μετεκπαίδευση

Από το 2006 το Τμήμα διοργανώνει κάθε καλοκαίρι στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης στον Γάλλο, ένα εβδομαδιαίο θερινό σχολείο στην Οικονομική Θεωρία και Οικονομετρία. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διδακτορικούς φοιτητές, ερευνητές ή ακόμα και σε ακαδημαϊκούς στην αρχή της καρριέρας τους οι οποίοι θέλουν να ενημερωθούν για τις σύγχρονες εξελίξεις στην οικονομική επιστήμη και να εκπαιδευτούν σε οικονομετρικές τεχνικές τις οποίες θέλουν να χρησιμοποιήσουν στην έρευνα τους. Η ακαδημαϊκή δομή του θερινού σχολείου περιλαμβάνει θεωρητικά μαθήματα το πρωί και πρακτικές εφαρμογές το απόγευμα στο εργαστήριο Η/Υ. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του θερινού σχολείου οι συμμετέχοντες παίρνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Τμήμα το οποίο αντιστοιχεί σε 4 ECTS. 

Οι θεωρητικές διαλέξεις του σχολείου γίνονται από αναγνωρισμένου κύρους ακαδημαϊκούς από την Ευρώπη και τη Β. Αμερική, ενώ τα πρακτικά εργαστήρια από εξειδικευμένους βοηθούς σε συνεργασία με τον προσκλεκλημένο καθηγητή. Η θεματική ενότητα του θερινού σχολείου διαφέρει κάθε έτος και προσδιορίζεται από τις πιο σύγχρονες εξελίξεις στην οικονομική θεωρία και οικονομετρία. Το κριτήριο επιλογής του προσκεκλημένου καθηγητή καθορίζεται με βάση τη διεθνή του αναγνώριση στην θεματική ενότητα του σχολείου. Κατά τη διάρκεια του θερινού σχολείου, οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να ανταλλάξουν τις απόψεις και εμπειρίες τους καθώς και να λύσουν προβλήματα στην έρευνα τους σε συνεργασία με τον προσκεκλημένο καθηγητή. Η διδασκαλία των μαθημάτων και της πρακτικής εφαρμογής γίνεται στα αγγλικά. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.