ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Η ορκομωσία των πτυχιούχων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014, 11:30-13:00 μ.μ. στο Αμφιθέατρο Δ3.

ΚΑΡΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση της Φοιτητικής Μέριμνας αναφορικά με την έκδοση κάρτας σίτησης 7ημέρου και 15ημέρου.