ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Η ορκομωσία των αποφοίτων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014,