ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΗΣ 3/12/2014

Παρακαλούνται οι πτυχιούχοι (όσοι δεν το έχουν πράξει (λόγω κατάληψης) και αποστείλει στη Γραμματεία) της ορκωμοσίας της 3ης Δεκεμβρίου 2014 να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο των αποφοίτων και να αποστείλουν τον κωδικό συμπλήρωσης στο i.yotopoulou@uoc.gr.

Το ερωτηματολόγιο θα ενεργοποιηθεί αύριο 19 Δεκεμβρίου 2014 και θα είναι διαθέσιμο προς συμπλήρωση μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου 2015.

Στο Ιδρυματικό σας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα λάβετε σχετικό σύνδεσμο με νέα ειδοποίηση-πρόσκληση για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως φορέας παραγωγής των επίσημων στατιστικών στοιχείων για την Έρευνα, Ανάπτυξη, Τεχνολογία και Καινοτομία (Απόφαση ΓΓΕΤ, ΦΕΚ 1359/Β/25.04.2012) και φορέας τήρησης του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (Ν. 1566/1985) (www.didaktorika.gr) διενεργεί την Έρευνα για τη Σταδιοδρομία Κατόχων Διδακτορικού Τίτλου» (http://metrics.ekt.gr/el/statistika-etak/arthra/175).
 
Η τρέχουσα έρευνα απευθύνεται στους κατόχους διδακτορικού τίτλου που έχουν αποφοιτήσει το διάστημα 1990-2013 και διέμεναν στην Ελλάδα το έτος 2013. Το ΕΚΤ έχει αποστείλει ηλεκτρονική πρόσκληση για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου σε 10.000 και πλέον κατόχους διδακτορικού τίτλου που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.
 
Σε περίπτωση που κάποιος κάτοχος διδακτορικού στον φορέα σας, επιθυμεί να συμμετέχει στην έρευνα και δεν έχει παραλάβει πρόσκληση για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, μπορεί να συμπληρώσει τα στοιχεία του στην ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής (https://www.surveymonkey.com/r/CDH_GR) για να του αποσταλεί άμεσα η σχετική πρόσκληση.
 
Η καταληκτική ημερομηνία απόκρισης στο ερωτηματολόγιο είναι η 31η Δεκεμβρίου 2014

Ετικεττες: 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου για την παραλαβή πάσης φύσεως υλικού για την παραλαβή φύσεως εργασιών για το έτος 2015.

Ακολουθεί σχετική ανακοίνωση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-15

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα

  • Οικονομική Θεωρία: Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014, ώρα  11.30-14.30, αίθουσα Α2-2
  • Μαθηματικά:Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 11.30-14.30, αίθουσα Α2-2
  • Στατιστική:Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 11.30-14.30, αίθουσα Α2-2
Ετικεττες: 

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Η παρακάτω ύλη δεν αντιστοιχεί  σε μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματός μας και συνεπώς οι κατατασσόμενοι  δεν απαλλάσσονται από τα μαθήματα αυτά. (αριθμ. Συνέλευσης Τμήματος 308/14-5-14)

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις ακ. έτους 2014-2015 είναι:

1. Μία αίτηση με τα στοιχεία του ενδιαφερομένου

2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 1-15/11/2014

Ελληνικά

ΚΑΡΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση της Φοιτητικής Μέριμνας αναφορικά με την έκδοση κάρτας σίτησης 7ημέρου και 15ημέρου.