ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ

Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τις προϋποθέσεις  για  το πτυχίο τους μπορούν να αναστείλουν την ορκωμοσία τους μόνο για ένα εξάμηνο και μόνο για να συμμετέχουν σε αναβαθμολογήσεις, υποβάλλοντας αίτηση αναβαθμολόγησης και αναστολής της ανακήρυξης τους ως πτυχιούχοι.

(αρ. απόφασης Συγκλήτου 313/16-5-13)

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Η παρακάτω ύλη δεν αντιστοιχεί  σε μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματός μας και συνεπώς οι κατατασσόμενοι  δεν απαλλάσσονται από τα μαθήματα αυτά. (αριθμ. Συνέλευσης Τμήματος 308/14-5-14)

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις ακ. έτους 2014-2015 είναι:

1. Μία αίτηση με τα στοιχεία του ενδιαφερομένου

2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 1-15/11/2014

Ελληνικά

ΚΑΡΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση της Φοιτητικής Μέριμνας αναφορικά με την έκδοση κάρτας σίτησης 7ημέρου και 15ημέρου.