ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Η ορκομωσία των πτυχιούχων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3