ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ  ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 1.000€  ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2015.

ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ 

ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΟ 5%

Δείτε τα σχετικά με την "Υπουργική Απόφαση για τη μεταφορά θέσης φοιτητών που δεν μπόρεσαν να μετεγγραφούν κατά το σχολικό έτος 2014-15 στο Τμήμα προτίμησής τους για λόγους υγείας, λόγω υπέρβασης  του ορίου 5% (YA 211004/Z1 ΦΕΚ 3666 τ. Β΄ 31-12-2014)»

Ετικεττες: 

ΚΑΡΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση της Φοιτητικής Μέριμνας αναφορικά με την έκδοση κάρτας σίτησης 7ημέρου και 15ημέρου.