Εκπροσώπηση Φοιτητών στην Σύγκλητο

Συμμετοχή φοιτητών στα όργανα διοίκησης

Δείτε τα συνημμένα έγγραφα του Πανεπιστημίου Κρήτης για την υπόδειξη εκπροσώπων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στην Σύγκλητο του Ιδρύματος

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.