Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ΤΙΜΕ ΜΒΕ

Αναρτήθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΙΜΕ ΜΒΕ στην Επιχειρηματική Οικονομική

Το διιδρυματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο Διαχείριση Τεχνολογικών Καινοτομιών και Επιχειρηματικότητα - Technological Innovations Management and Entrepreneurship (TIME MBE) το οποίο λειτουργεί σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Business Economics Group του Wageningen University της Ολλανδιας (ΦΕΚ ίδρυσης 4391/02-10-2018) και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Επιχειρηματικη Οικονομική (Masters in Business Economics), πρόκειται να δεχτεί φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των γνωστικών πεδίων των Ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ. Επίσης γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι της αλλοδαπής υπό τον όρο να έχει αναγνωριστεί το πτυχίο τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι σπουδές για την απόκτηση του ΜΒΕ στην Επιχειρηματική Οικονομική ολοκληρώνονται σε 3 ή 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το πρόγραμμα αρχίζει τον Σεπτέμβριο του 2020 και ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2021 ή το αργότερο μέχρι την 30 Ιουνίου 2022. Ο αριθμός των εισακτέων για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος ορίζεται στους σαράντα (40) φοιτητές.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά διαμέσου του ιστότοπου του προγράμματος στο www.timembe.eu από 30 Ιανουαρίου 2020 έως τις 31 Ιουλίου 2020. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και για τη διαδικασία των ηλεκτρονικών αιτήσεων υπάρχουν στην ιστοσελίδα του www.timembe.eu ή στο  e-mail admissions@timembe.eu

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.