Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2019 - 2020

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής καλούνται να προσέλθουν προσωπικά (με την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο) ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί με την αίτησή τους ότι θα υποβάλλουν.

Η διάρκεια υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται από την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου έως και τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019, 9:00 π.μ. - 14:00 μ.μ..

Κατερίνα Αβραμάκη
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.