Διασφάλιση ακαδημαϊκής ποιότητας

Η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος, από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.) για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 21 έως 22 Ιανουαρίου 2014.

Τα αποτελέσματά της αποτυπώνονται στο τελικό κείμενο της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης που μπορείτε να κατεβάσετε από την δεξιά στήλη και η οποία είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας. Με αφορμή την εξωτερική αξιολόγηση, έγινε αναλυτική καταγραφή του ερευνητικού έργου του Τμήματος από την ίδρυση του μέχρι σήμερα την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η διαμόρφωση του πλαισίου διασφάλισης ποιότητας και των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών Τμημάτων ανήκει στην Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Κρήτης η οποία αποτελεί συμβουλευτικό όργανο για τη διοίκηση του Πανεπιστημίου με γνώμονα τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών στους φοιτητές του, στο ανθρώπινο δυναμικό του, καθώς και στην ευρύτερη κοινωνία.

Δειτε περισσοτερα
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.