Έρευνα στα περιβαλλοντικά οικονομικά και την οικονομική μεγέθυνση

Το Εργαστήριο Οικολογικών Οικονομικών και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ecological Economics and Sustainable Development Laboratory - Eco.Su.D), δημιουργήθηκε το 2004 και έχει να παρουσιάσει αξιοσημείωτο ερευνητικό προϊόν και σημαντική δραστηριότητα στον τομέα των Περιβαλλοντικών Οικονομικών και της Αειφόρου Ανάπτυξης. Στο Εργαστήριο εκπονείται έρευνα σε όλα τα γνωστικά πεδία σχετιζόμενα με τα Οικολογικά Οικονομικά και την Αειφόρο Ανάπτυξη και θα εντάσσονται οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες οι οποίοι εκπονούν έρευνα σχετική με τα ερευνητικά πεδία του Εργαστηρίου.

Συγκεκριμένα οι κύριοι ερευνητικοί τομείς του Εργαστηρίου  περιλαμβάνουν:

 • Περιβαλλοντικά Οικονομικά και Περιβαλλοντική Πολιτική,
 • Διαχείριση Φυσικών Πόρων,
 • Οικολογικά Οικονομικά,
 • Αειφόρος Ανάπτυξη,
 • Μεγέθυνση και Περιβάλλον,
 • Αγροτικά Οικονομικά,
 • Οικονομικά του Χώρου,
 • Οικονομικά της Αβεβαιότητας
 • Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

Το εργαστήριο απαρτίζεται από τους:

 • Βαγγέλη Τζουβελέκα (Διευθυντή),
 • Παντελή Καλαϊτζιδάκη,
 • Ιωσήφ Λεκάκη,
 • Spiro Stefanou, Penn State University,
 • Ιωσήφ Καυκαλά,
 • Κων/νο Χατζημιχαήλ, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.