Εξειδικευμένη έρευνα στις νέες τεχνολογίες και την επιχειρηματικότητα

Tο Εργαστήριο Οικονομικών των Επιχειρήσεων και Νέων Τεχνολογιών (Business Economics and New Technologies, ακρωνύμιο: B.E.Ne.TeC.) ιδρύθηκε το 2004. Αντικείμενο του Εργαστηρίου B.E.Ne.TeC. είναι η εκπόνηση έρευνας και η παροχή υπηρεσιών στα επιστημονικά πεδία που σχετίζονται με θέματα Οικονομικών των Επιχειρήσεων και Νέων Τεχνολογιών στα οποία η ακαδημαϊκή κοινότητα, η εφαρμοσμένη πολιτική και ο επιχειρηματικός κόσμος αναζητούν επιστημονικά τεκμηριωμένες απαντήσεις.

Κύρια στρατηγική του Εργαστηρίου B.E.NE.TeC. είναι η εξωστρέφεια στη συνεργασία με αντίστοιχες ερευνητικές ομάδες διεθνώς και η μεταφορά τεχνογνωσίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, παρέχοντας τους τα κατάλληλα εφόδια ώστε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.

Το εργαστήριο απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη ΔΕΠ:

  • Εμμανουήλ Πετράκης, Διευθυντής Εργαστηρίου, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
  • Μηνάς Βλάσσης, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
  • Χρυσοβαλάντου Μήλιου, Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • Ανδρέας Παναγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
  • Γεώργιος Σταματόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
  • Κωνσταντίνος Μανασάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
  • Δημήτριος Ζορμπάς, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Εξωτερικοί Συνεργάτες είναι οι:

  • Κωνσταντίνος Χαριστός, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
  • Παναγιώτης Σκαρτάδος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.