Έρευνα στην πολιτική οικονομία και στην οικονομική ανάπτυξη

Σκοποί του εργαστηρίου είναι:

 • H κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα γνωστικά αντικείμενα της πολιτικής οικονομίας, της οικονομικής ανάπτυξης, της οικονομικής ιστορίας, της ευρωπαϊκής ενοποίησης και άλλων συναφών αντικειμένων.
 • Η διεξαγωγή έρευνας σε θέματα πολιτικής οικονομίας, οικονομικής πολιτικής, οικονομικής ανάπτυξης, ευρωπαϊκής ενοποίησης, οικονομικής ιστορίας, περιφερειακής ανάπτυξης, ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, διαχείρισης του περιβάλλοντος και άλλα συναφή θέματα.
 • Η συνεργασία με ΑΕΙ, ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα σε θέματα του ευρύτερου θεματικού πεδίου που καλύπτει το εργαστήριο και η πρόσκληση επιστημόνων διεθνούς κύρους. Η διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων και διαλέξεων.
 • Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας με την έκδοση βιβλίων και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
 • Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου, της Τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω της εκπόνησης μελετών, της κατάρτισης και άλλων μορφών συνεργασίας.
 • Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/84(ΦΕΚ 53Α).

Το Μητρώο Ερευνητών οι οποίοι συμμετέχουν στο Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης αποτελείται από τους:

 • Μυλωνάκη Δημήτρη(Διευθυντή),
 • Καρδάση Βασίλη
 • Μαριά Επαμεινώνδα
 • Παπαδόπουλο Αθανάσιο
 • Σταθάκη Γεώργιο
 • Μαραγκό Ιωάννη
 • Τσερκέζο Δικαίο
 • Νικολαϊδη Ευάγγελο
 • Γιαννέλλη Νικόλαο
 • Κουκουριτάκη Μίνωα
 • Κουτεντάκη Φραγκίσκο
 • Λαπατσιώρα Σπύρο
 • Τσιώτα Γεώργιο

Υποψήφιοι διδάκτορες που συμμετέχουν είναι οι: Δαφνομήλη Μαρία, Μανιούδης Μανώλης, Τζωτζές Σέργιος, Γιαρδόγλου Δήμητρα, Μπάλλιου Νάντια, Αστρουλάκης Νίκος, Κρίνης Βασίλης, Ζαμπετάκης Στέλιος, Ζεάκη Μαρία και Μιχαλοπούλου Έλλη.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.