Έρευνα στην πολιτική οικονομία και στην οικονομική ανάπτυξη

Διευθυντής: Μυλωνάκης Δημήτρης, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Στόχοι

Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου είναι η συμβολή στην έρευνα και η υποστήριξη των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και του Πανεπιστημίου Κρήτης στα γνωστικά αντικείμενα που άπτονται του επιστημονικού αντικειμένου της Πολιτικής Οικονομίας και της Οικονομικής Ανάπτυξης.

Επιμέρους στόχοι είναι:

  • H κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
  • Η διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας και η ανάπτυξη και οργάνωση νέων ερευνητικών έργων, σε τομείς αιχμής και υψηλού επιστημονικού ενδιαφέροντος
  • Η συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα, καθώς και η συνεργασία και η δικτύωση με επιστήμονες διεθνούς κύρους
  • Η διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων και διαλέξεων για την πανεπιστημιακή Κοινότητα, αλλά και το ευρύτερο κοινό
  • Η εκπόνηση μελετών για την οικονομική ανάπτυξη και η συμβουλευτική υποστήριξη φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανισμών του Δημοσίου στην κατεύθυνση της αξιολόγησης, του σχεδιασμού και της εφαρμογής οικονομικής, διαρθρωτικής και αναπτυξιακής πολιτικής
  • Η συνεργασία με φορείς της αυτοδιοίκησης και αναπτυξιακούς φορείς στην περιφέρεια για υποστήριξη της αναπτυξιακής πολιτικής
  • Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/84 (ΦΕΚ 53Α).

Θεματικές περιοχές

Πολιτική Οικονομία, Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη, Οικονομική Πολιτική, Οικονομική Ιστορία, Ελληνική Οικονομία, Περιφερειακή Ανάπτυξη και Οικονομική Γεωγραφία, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Aγροτική Οικονομία, Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Μέλη

ΜΕΛΗ ΔΕΠ: Μυλωνάκης Δημήτρης (Καθηγητής), Καρδάσης Βασίλης (π. Καθηγητής), Μαριάς Επαμεινώνδας (Καθηγητής, σε αναστολή καθηκόντων), Σταθάκης Γιώργος (π. Καθηγητής),  Λαπατσιώρας Σπύρος (Επίκουρος Καθηγητής), Νικολαϊδης Ευάγγελος (Επίκουρος Καθηγητής), Κουτεντάκης Φραγκίσκος (Επίκουρος Καθηγητής).

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ: Δρ. Μεραμβελιωτάκης Γιώργος, Δρ. Δρακάκη Ελένη, Δρ. Μανιούδης Μανόλης, Δρ. Τζωτζές Σέργιος, Παπαδαντωνάκης Παναγιώτης (Υπ. Διδάκτωρ), Γιάννης Πολίτης (Υπ. Διδάκτωρ).

 

Προγράμματα (μετά το 2012)

  1. Σύγχρονη Οικονομική Γεωγραφία της Κρήτης: Μεγάλες Επενδύσεις, Κρίση και Αναδιάρθρωση σε μία Ενδιάμεση Αναπτυξιακή Περιφέρεια

Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» // Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) // εθνικοί πόροι

Διάρκεια: 21/05/2018 - 21/03/2020

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Μυλωνάκης Δημήτρης

Ερευνητική Ομάδα: Δρ. Δρακάκη Eλένη, Δρ. Τζωτζές Σέργιος, Δρ. Μανιούδης Μανόλης, Τμήμα Oικονομικών Επιστημών

 

Στοιχεία Eπικοινωνίας:

Τηλ.: 28310 77423

E-mail: d.milonakis@uoc.gr

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.