Καθοδήγηση με συνέπεια και συνέχεια

Στην αρχή κάθε Ακαδημαϊκού Έτους ανανεώνονται από την Γραμματεία του Τμήματος οι Σύμβουλοι Σπουδών για όλους τους ενεργούς προπτυχιακούς φοιτητές. Οι Σύμβουλοι Σπουδών είναι μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος και φροντίζουν να πληροφορήσουν τους φοιτητές για κάθε ζήτημα που αφορά στις σπουδές τους και κυρίως για την οργάνωση και λειτουργία του γενικού και εξατομικευμένου προγράμματος σπουδών τους.

Κάθε Σύμβουλος Σπουδών είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται στενά με τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και να λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους φοιτητές και τις υπηρεσίες του Ιδρύματος, με στόχο την καλύτερη οργάνωση και επιτυχή περάτωση των σπουδών τους. Είναι σημαντικό να υπάρχει μόνιμη και προσωπική επαφή μεταξύ φοιτητών και Συμβούλων Σπουδών. Σε καμμία όμως περίπτωση ο Σύμβουλος Σπουδών δεν υποκαθιστά τη Γραμματεία του Τμήματος. Εάν υπάρχουν προβλήματα επικοινωνίας με τους Συμβούλους Σπουδών θα πρέπει να ενημερωθεί επίσημα ο Πρόεδρος του Τμήματος.

Ο Σύμβουλος Σπουδών παραμένει ο ίδιος μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών κάθε φοιτητή προκειμένου να έχει μια συνεχή και ολοκληρωμένη εικόνα για την πορεία των σπουδών του. Στην περίπτωση εκπαιδευτικής ή αναρρωτικής άδειας αντικαθίσταται από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ο οποίος αναλαμβάνει προσωρινά τον ρόλο του. Σε περίπτωση αποχώρησης από το Τμήμα, λόγω συνταξιοδότησης ή μετακίνησης, οι φοιτητές ενημερώνονται εγκαίρως για την αλλαγή του ακαδημαϊκού τους συμβούλου από την Γραμματεία του Τμήματος.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τον Σύμβουλο Σπουδών σας από την εφαρμογή δεξιά χρησιμοποιώντας τον αριθμό μητρώου σας. Για τις ημέρες και ώρες επικοινωνίας των φοιτητών με τους Συμβούλους επισκεφτείτε την ακόλουθη σελίδα.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.