Επιλογές μετακίνησης

Τα Ευρωπαϊκά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα που συνεργάζονται με το Τμήμα μας στα πλαίσια του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών Erasmus+ παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.