Δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας

Υποτροφίες για μετακίνηση για πρακτική άσκηση μπορούν να χορηγούνται και σε απόφοιτους του Τμήματος αρκεί η αίτηση τους να έχει γίνει πριν την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα μετακίνησης για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό απαιτείται:

  • Η εγγραφή στο τέταρτο έτος σπουδών και η συγκέντρωση τουλάχιστον 150 μονάδων ECTS.  
  • Όσοι φοιτητές μετακινούνται για πρακτική άσκηση, οφείλουν να την έχουν ολοκληρώσει το αργότερο μέσα σε ένα χρόνο από την λήψη του πτυχίου.
  • Όσοι φοιτητές επιλέγουν να μετακινηθούν στο εξωτερικό μπορούν να  αναγνωρίσουν 11 μονάδες ECTS το εξάμηνο, εφόσον όμως το δηλώσουν κατά τη διαδικασία επιλογής τους για μετακίνηση και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
    • η επιχείρηση που επιλέγουν είναι σχετική του αντικειμένου των σπουδών τους,
    • ολοκληρώνουν επιτυχώς το πρόγραμμα και
    • παρουσιάσουν μία έκθεση 4.000-5.000 λέξεων, το αργότερο ένα μήνα μετά την λήξη του προγράμματος μετακίνησης 

Τέλος, σημειώνεται ότι κατά το χρονικό διάστημα της κινητικότητας ακόμη και αν το επιτρέπει η επιχείρηση του εξωτερικού στην οποία έχουν μετακινηθεί οι φοιτητές, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή τους στις εξετάσεις του Τμήματος.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.