Διαδικασίες και προϋποθέσεις για δωρεάν σίτιση και στέγαση

Όλοι οι φοιτητές, οι οποίοι βρίσκονται στα κανονικά έτη φοίτησης συν δύο (4+2=6), έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση για δωρεάν σίτιση. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, όλες οι αιτήσεις μοριοδοτούνται και συντάσσεται ο σχετικός κατάλογος. Ο χρόνος της παροχής δωρεάν σίτισης καθορίζεται από τον αριθμό των μορίων που θα συγκεντρώσει η αίτηση του φοιτητή σε συνάρτηση πάντα με τον εκάστοτε προϋπολογισμό σίτισης του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Οι πρωτοετείς καταθέτουν αίτηση πάντα μέσα στις προθεσμίες εγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής τους και κατά το εαρινό εξάμηνο του πρώτου έτους σπουδών τους για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι φοιτητές μεγαλύτερων ετών καταθέτουν πάντα κατά το εαρινό εξάμηνο κάθε προηγούμενου έτους. Οι ημερομηνίες κατάθεσης της αίτησης και τα σχετικά κάθε φορά δικαιολογητικά ανακοινώνονται από τη Φοιτητική Μέριμνα των Σχολών του Ρεθύμνου και αναρτώνται στο χώρο ανακοινώσεων του Students' Web του Τμήματος.

Σύμφωνα επίσης με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, η επιλογή των φοιτητών για δωρεάν στέγαση καθορίζεται από ένα σύστημα μοριοδότησης που έχει ως βάση οικονομικά και κοινωνικά στοιχεία της οικογένειας του φοιτητή. Σε περίπτωση ισοβαθμίας για οποιαδήποτε παροχή προηγούνται οι φοιτητές με το χαμηλότερο συνολικό εισόδημα.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

myEcon Newsletter

Εγγραφείτε στην λίστα ειδοποιήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.